EN RU

Ajat muuttuvat, mutta paperinvalmistus pysyy Svetogorskissa

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 45 vuotta koko Etelä-Karjalan kannalta erittäin merkittävän suomalais-neuvostoliittolaisen Svetogorskin tehdasprojektin käynnistämisestä. Hankkeen aluetaloudelliset vaikutukset olivat 1970–1980-luvuilla koko Etelä-Karjalalle valtavat.

10-vuotisen rakennusurakan (1972–1985) aikana Svetogorkissa kävi päivittäin 1 400 työntekijää (v. 1977), jolloin rajanylityksiä tehtiin yli 600 000 kertaa vuodessa. Finn-Stroin urakan arvoksi on laskettu rahan nykyisellä arvolla noin 1,4 miljardia euroa. Henkilötyövuosia urakan aikana kertyi suomalaisille rakentajille arviolta 15 000, joten rakentajien työtilanne varsinkin Kaakkois-Suomessa oli hyvä.

6.–7.9.2017 puunjalostuskombinaatin suomalaisia rakentajaveteraaneja kokoontui Imatralle Sveto 45 -nimeä kantavaan kaksipäiväiseen tapahtumaan, joka aloitettiin keskiviikkona 6.9.2017 kaikille avoimella asiantuntijaseminaarilla.

Seminaarin pääpuhujaksi saapui ex-pääministeri, nykyisin Suomalais-Venäläisen kauppakamarin ja East Officen hallituksen puheenjohtajana toimiva Esko Aho. Hän kertoi Sveton tehdasprojektin historiasta, mutta otti kantaa myös nykyhetken ja tulevaisuuden Venäjä-suhteisiin. Ahon mukaan Suomen ja Venäjän välille tarvitaan jatkossakin molemminpuolisia, pitkäjänteisiä investointeja.

Aho otti esiin neljä alaa, jotka tarjoavat suomalaisille väylän menestyä Venäjällä. Ympäristönsuojeluun liittyvät investoinnit ovat Suomelle huikea mahdollisuus, sillä alalla on kysyntää tulevaisuudessa Venäjällä. Toinen alue on infrastruktuurin rakentaminen, ja kolmas huipputeknologian soveltaminen. Neljäntenä alueena ovat elintarviketuotanto ja metsäsektori. Ahon mukaan Suomessa on hyvin tarpeellista panostaa venäjän kielen opetukseen. Myös yleinen Venäjä-tietämys on tärkeää, joten Venäjä-tutkimuksen taso on säilytettävä korkeana.

Finnstroi Oy:n pitkäaikainen toimitusjohtaja Risto Kangas-Ikkala valotti mielenkiintoisia muistoja vaiherikkaan rakennusprojektin ajoilta. Puheenvuoronsa lopuksi hän otti esiin nykyajan sisäilmaongelmat kouluissa ja muissa julkisissa tiloissa. Hän esitti vetoomuksen siitä, että valtioneuvosto ottaisi vastuun rakentamisen sisäilmaongelmista ja että alan tutkimustoimintaa lisättäisiin.

Risto Kangas-Ikkalan esitys

Seminaarissa saatiin kuulumisia myös Svetogorskin tehtaiden nykytilasta, kun International Paper Svetogorskin Environmental Director Leo Witick piti oman puheenvuoron. Ajat muuttuvat, mutta paperia tehdään Svetogorskissa edelleen. Tehtailla valmistettava SvetoCopy on johtava kopiopaperi Venäjällä, ja tehdas voi Witickin mukaan paremmin kuin koskaan. Työkulttuuri, ammattitaito ja asenne ovat tehtailla nykyään korkealla tasolla.

Voit katsoa seminaarin videotallenteen tästä linkistä.

Keskiviikkoiltana rakentajaveteraaneille järjestettiin muisteloilta Imatran Valtionhotellissa, ja seuraavana päivänä ohjelmassa oli tutustumismatka Svetogorskin tehtaille, jotka ovat nykyisin International Paperin omistuksessa. Paljon oli muuttunut sekä Svetogorskin tehtailla että valtakunnan rajalla sitten rakennusprojektin. Rajalle vie nyt uusi tie, kun aiemmin kuljettiin vanhaa Enson tietä. Imatralla on nyt kansainvälinen rajanylityspaikka, mikä on muuttanut rajamuodollisuuksia.

Internationl Paperin palveluksessa Svetogorskin tehtailla työskentelee noin 500 henkilöä, mutta yhteensä tehdasalueella on yli 2 500 työntekijää. Suomalaisjälki näkyy paperitehtaalla edelleen erittäin selvästi. Mihin tahansa luo katseensa, silmiin osuu Koneen, Konecranesin, Wärtsilän, Metson tai Valmetin logo. Myös suomalaisten rakentama kaupungin eteläinen lähiö on edelleen hyvin suosittu asuinalue. Svetogorskilaisen oppaan puheesta välittyi suuri arvostus suomalaisia rakentajia kohtaan. ”Olette tervetulleita milloin vain meitä tapaamaan. Minä rakastan teitä.”