EN RU

Nähtävillä

09.10.2017

Maksatustarkastajan työpaikka haettavana

Etelä-Karjalan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Karjalan maakunnan yleisestä kehittämisestä. Liitto välittää eri rahoitusinstrumenttien kautta varoja aluekehitystoimien toteuttamiseksi sekä toimii...
03.10.2017

Etelä-Karjalan alueellisen innovaatiostrategian 2018−2021 luonnos nähtävillä

Samanaikaisesti Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018−2021 kanssa on valmisteltu alueellista innovaatiostrategiaa, joka toteuttaa EU:n koheesiopolitiikkaan liittyvän älykkään erikoistumisen periaatteita. Innovaatiostrategia liittyy erityisesti...
29.9.2017

Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018−2021 luonnoksen nähtävillä olo

(Tiedote 2.10.2017) Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018−2021 sisältää vuoteen 2030 ulottuvan vision maakunnan tulevaisuudesta ja seuraavien neljän vuoden aluekehittämisen painopisteet, jotka on...