EN RU

KOHTI UUTTA MAAKUNTAA

Avoimet työpaikat

(Ilmoitus julkaistu 17.1.2018)

Etelä- Karjalan liitto hakee maakunta- ja sote-uudistusta toteuttavaan tiimiin

SOTE-KOORDINAATTORIA

Haluatko tulla rakentamaan Etelä-Karjalan maakuntaa? Jatkossa maakunta on yksi julkisen hallinnon tärkeimmistä palvelujen tarjoajista.

Etelä-Karjalan liitto hakee maakunnan perustamisen sote-koordinaattoria, jonka tehtävänä on valmistella erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen liittyviä kokonaisuuksia. Lähtökohtana työssä on nykyisten mallien edelleen kehittäminen uudessa rakenteessa. Sote-koordinaattori tekee läheistä yhteistyötä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa.

Sote-koordinaattori toimii johtavana asiantuntijana ja vastuuvalmistelijana mm. seuraavissa tehtävissä: palvelustrategian suunnittelu, sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, seuranta- ja arviointirakenteen ja käytäntöjen luominen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen kuntien ja maakunnan välille, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sopiminen sekä yhteistoiminta-alueella tehtävä yhteistyö.

Tehtävä on määräaikainen ja se täytetään sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksen perusteella vuosille 2018 ja 2019. Tehtävän täyttö edellyttää ministeriön rahoituspäätöstä. Työnantajana toimii Etelä-Karjalan liitto.

Tehtävään valittavalta edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ohjauksesta, sosiaali- ja terveydenhuollon strategisesta suunnittelusta sekä sidosryhmäyhteistyöstä kunta-alalla.

Palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan KVTES:ia. Rekrytoinnissa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Sähköisen hakemuksen pääset jättämään Kuntarekryn sivuilla 1.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antavat muutosjohtaja Aija Tuimala puh 040 869 6494
sekä palvelussuhteen ehtojen osalta aluekehitysjohtaja Satu Sikanen puh 0400 661 318.

 


(Ilmoitus julkaistu 17.1.2018)

Etelä- Karjalan liitto hakee maakunta- ja sote-uudistusta toteuttavaan tiimiin

ICT-PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

Haluatko tulla rakentamaan Etelä-Karjalan maakuntaa? Jatkossa maakunta on yksi julkisen hallinnon tärkeimmistä palvelujen tarjoajista. Maakuntaan siirtyy niin kuntien kuin valtionkin palveluja.

ICT-projektipäällikön tehtäviin kuuluu ICT-projektien johtaminen, siten että maakuntauudistuksen mukaiset tietojärjestelmäfuusio- ja migraatioprojektit saadaan toteutettua. Nämä ICT-projektit ovat osa kokonaismuutosta tukevaa ICT-ohjelmaa. Projektien sisältöön kuuluu myös laajojen integraatioiden toteuttaminen ja projektin kannalta muuttuvan ICT-palvelutuotantojärjestelmän suunnittelu.
Tehtävä on määräaikainen ja se täytetään ajalle 31.12.2018 saakka. Lainsäädännön varmistuessa päätetään tehtävän jatkosta.

Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla soveltuva ylempi AMK tai yliopistotasoinen tutkinto. Työn tekeminen edellyttää lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, projektien johtamis/toteuttamiskokemusta sekä kokemusta alalta noin 3−5 vuoden ajalta.
Palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan KVTES:ia. Rekrytoinnissa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Sähköisen hakemuksen pääset jättämään Kuntarekryn sivuilla  1.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antavat muutosjohtaja Aija Tuimala puh 040 869 6494
sekä palvelussuhteen ehtojen osalta aluekehitysjohtaja Satu Sikanen puh 0400 661 318.

 


(Ilmoitus, julkaistu 10.1.2018)

Etelä-Karjalan liitto hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖÄ

Ympäristöpäällikkö vastaa maakuntakaavoitusta ja muuta alueiden suunnittelua tukevien ympäristö-ja luontoselvitysten laadinnasta sekä luonto- ja luonnonvaratietojen ajantasaisuudesta ja tietojen tuottamisesta.

Ympäristöpäällikkö edistää Etelä-Karjalan ympäristötoimintaa yhdessä eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Ympäristöpäällikkö osallistuu maakunnan luontoon, luonnonvaroihin ja vesistöihin liittyviin hankkeisiin ja yhteistyöryhmien toimintaan, esimerkkinä Saimaa Geopark, sekä maakuntauudistuksen valmis-teluun ympäristöasioiden osalta. Maakuntauudistuksen myötä ympäristöpäällikön tehtäviin sisältyy luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämistehtävät.

Ympäristöpäällikön tehtäviin kuuluvat myös ympäristöasioita koskeva yleinen viestintä ja kulttuuriympä-ristötehtävät. Ympäristöpäällikkö toimii aluesuunnitteluyksikössä aluesuunnittelujohtajan sijaisena.

Tehtävä edellyttää useamman vuoden työkokemusta luontoon ja luonnonvaroihin liittyvistä tehtävistä ja ympäristövaikutusten arvioinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain ja EU- ja kansallisen ympäristölain-säädännön tuntemusta.

Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kotimaisten kielten erinomaisen hallinnan lisäksi vähintään englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito, erityisesti venäjän kielen osaaminen, katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää oma-aloitteisuutta ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan alueen paikallistuntemus sekä eteläisen Saimaan ja Vuoksen vesistön olosuhteiden tuntemus.

Palvelussuhde alkaa 16.4.2018. Palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan KVTES:ia. Tehtäväkohtainen palkka on 3969 euroa/kk, jonka lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää ja työsuorituksen arviointiin pohjautuvaa harkinnanvaraista lisää. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo (CV) sekä muut asiakirjat, joihin hakija haluaa viitata. Etelä-Karjalan liitolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 31.1.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee merkitä ”ympäristöpäällikkö”.

Lisätietoja antavat:

Aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius, puh. +358 40 824 0915 ja sähköpostilla: marjo.wallenius@ekarjala.fi)
sekä palvelussuhteen ehtojen osalta aluekehitysjohtaja Satu Sikanen puh. +358 400 661318

Etelä-Karjalan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Karjalan maakunnan yleisestä kehittämisestä ja edunvalvonnasta. 2017 alkaen Etelä-Karjalan liitto on palkittu Great Place to Work –sertifikaatilla.