Etelä-Karjala – etevä edelläkävijä uusiutuvan energian käyttäjänä

Etelä-Karjala – etevä edelläkävijä uusiutuvan energian käyttäjänä

(Tiedote 13.12.2017)

Viimeisin Itä-Suomen energiatilasto vuodelta 2016 osoittaa Etelä-Karjalan olevan edelläkävijä uusiutuvan energian käytössä. Selvityksessä tarkastellaan maakunnittain Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon energian käyttöä, energian kulutusjakaumaa, uusiutuvan energian käyttöastetta ja energiaomavaraisuutta.

Etelä-Karjalassa uusiutuvan energian käyttöaste on 74 prosenttia, kun esimerkiksi tilaston toista sijaa pitävällä Pohjois-Karjalalla vastaava luku on 64 prosenttia. Etelä-Karjalan asemaa vahvistaa myös laajempi tarkastelu; Itä-Suomen uusiutuvan energian käyttöaste oli 61 prosenttia ja koko maan osalta uusiutuvien energianlähteiden osuus kokonaiskulutuksesta oli vain 34 prosenttia.

Itä-Suomen maakunnat laativat energiankäyttöä koskevan selvityksen kahden vuoden välein.  Selvitys on laadittu primäärienergian eli energian kokonaiskäytön näkökulmasta. Selvityksestä vastaa Kajaanin yliopistokeskus.

Itä-Suomen alueella yksittäisistä energialähteistä puuta hyödynnetään selkeästi muuta Suomea enemmän. Puuenergian osuus Itä-Suomessa oli lähes puolet kokonaisenergian käytöstä. Koko Suomen vertailussa puun osuus on vain noin neljänneskokonaisenergian käytöstä. Puuenergia sisältää myös metsäteollisuuden jäteliemet. Kemiallisen metsäteollisuuden vaikutus näkyykin Itä-Suomen ja eritoten Etelä-Karjalan luvuissa. Maakunnassa puun käyttöosuus energian kokonaiskäytöstä oli peräti 63 prosenttia, mikä selvästi muita Itä-Suomen maakuntia korkeampi.

Itä-Suomen maakunnista Etelä-Karjalassa on selkeästi korkein uusiutuvan energian käyttöaste, peräti 74 prosenttia. Energiaintensiivinen teollisuus vaikuttaa toisaalta siihen, että energian kokonaiskulutus on Etelä-Karjalassa muita tarkastelun kohteena olleita maakuntia korkeampi.

Raportissa tarkastellaan myös maakuntien energiaomavaraisuutta. Koska tiedot on arvioitu polttoaineen alkuperän mukaan, lukuja on syytä pitää lähinnä suuntaa-antavina. Kuitenkin myös energiaomavaraisuuden osalta Etelä-Karjala on kärkipaikalla. Maakunnan energiaomavaraisuusaste vuonna 2016 oli peräti 71 prosenttia. Toiseksi korkein energiaomavaraisuus oli Pohjois-Karjalassa 62 prosenttia.

Itä-Suomen maakunnista Etelä-Karjala on ainoa, jonka uusiutuvan energian käyttöaste vuonna 2016 on noussut edelliseen tarkastelun kohteena olleeseen vuoteen 2014 verrattuna. Lisäksi Etelä-Karjala on pitänyt kärkipaikkaa aina vuodesta 2008 lähtien jokaisena tarkasteluvuotena uusiutuvan energian käyttöasteella mitattuna.