Etelä-Karjalan maakunta-areenan yhtenä sijoitusvaihtoehtona Ikean tontti

Etelä-Karjalan maakunta-areenan yhtenä sijoitusvaihtoehtona Ikean tontti

(Tiedote 15.2.2017 )

Maakunta-areenan esiselvitystyössä on selvitetty areenan eri sijoitusvaihtoehtoja. Yhtenä kiinnostavana vaihtoehtona esille on noussut monitoimiareenan sijoittaminen Ikean tontille. Esiselvitystyön toteuttaja Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy on käynyt keskustelua Ikean kanssa ja keskustelun pohjalta todetaan seuraavaa.

Ikean tontille voidaan sijoittaa Ikean tavaratalon tai muun kaupallisen IKEA-yksikön lisäksi kauppakeskus sekä liikunta- ja vapaa-ajankeskus samaan rakennuskompleksiin. Tontille saadaan riittävät pysäköintitilat suuriakin tapahtumia varten. Tontin koillispuolelle on kaavoitettu liikerakennusten korttelialue, johon saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön ja mm. hotellin.

Alue on sijainniltaan maakunnallisesti keskeinen ja helposti tavoitettavissa paitsi henkilöautolla, myös julkisella liikenteellä. Alue muodostaisi vetovoimaisen matkailukohteen myös Venäjän suunnasta.

Ikean suosiman toimintakonseptin mukaista on, että tavaratalon yhteyteen toteutetaan useita kaupallisia- ja palvelutoimintoja kuten kauppakeskus ja/tai liikuntatiloja. Tavoitteena on paitsi aikaansaada kaupallisesti vetovoimainen toimintayksikkö, myös vaikuttaa positiivisesti paikallisyhteisön elinvoimaisuuteen ja kehitykseen sekä vastata paikallisten asukkaiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Areenan sijoittaminen alueelle toteuttaisi siten myös Ikean pyrkimyksiä hyvin.

Tontin käytön alustava luonnos (vaatii vielä syvempää tarkastelua IKEA arkkitehtien kanssa):

Mahdollinen tavaratalo rakennettaisiin tontin länsireunaan, josta se näkyy hyvin valtateille. Areena voitaisiin sijoittaa esim. alueen itäreunaan niin, että se on etelästä tultaessa helposti havaittavissa ja suurten tapahtumien kävijäliikenne voidaan hoitaa sujuvasti. Areenan ja Ikean tavaratalon välille toteutettaisiin rakentamista vaiheittain, kuitenkin niin, että jo alkuvaiheessa voisi olla rakenteellinen yhteys tavaratalon ja areenan välillä. Lähinnä Ikean tavarataloa voisi olla kauppakeskus tai muu myymäläkokonaisuus laajennusvaroineen.

Areenan tuntumaan voisi sijoittua vapaa-ajan toimintoja kuten esimerkiksi sisähuvipuisto sekä messu- ja urheilutilojen laajennusmahdollisuudet. Ravintolapalvelut sijaitsisivat kaupallisten- ja vapaa-ajan toimintojen välillä, jolloin ne palvelisivat molempia. Tontin koillisnurkkaan voitaisiin toteuttaa vapaa-ajankeskukseen liittyvä jalkapallon harjoitushalli.

Etelä-Karjalan liiton tilaama esiselvitys valmistuu maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Esiselvityksen tavoitteena on selvittää urheilun ja erilaisten suurtapahtumien mahdollistavan monitoimiareenan käyttötarpeita ja –mahdollisuuksia, sijoituspaikkavaihtoehtoja ja toteutuksen reunaehtoja. Esiselvityksen toteuttaa Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy.

Lisätietoja:
Esiselvityksen ohjausryhmän puheenjohtaja, Ari Torniainen, puh. 050 512 0422
Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy, Riitta Vesala, puh. 050 594 9980.