Maakuntahallituksen kokoustiedot 30.1.2017

Maakuntahallituksen kokoustiedot 30.1.2017

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui 30.1.2017.
Kokouksen esityslista on nähtävänä liiton sivuilla.

Kokouksessa käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset lyhyesti:

Maakuntavaltuuston edellisen kokouksen pöytäkirja ja valtuuston päätösten täytäntöönpano (hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (tiedoksi)
Talousarvion täytäntöönpanomääräykset 2017 (hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2017 (hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Eron myöntäminen Tiina Wilen-Jäppiselle maakuntahallituksen jäsenyydestä (maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle Niina Malmia jäseneksi maakuntahallitukseen)
Maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtajan nimeäminen  (maakuntahallituksen varapuheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Heikki Tanninen)
Jäsenen valitseminen eri toimielimiin (Itä-Suomen neuvottelukuntaan ja sen työvaliokunnan jäseneksi nimetään valittava maakuntahallituksen varapuheenjohtaja (esitetty Heikki Tanninen); Saimaan lentoasema säätiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelman seurantakomitean varajäseneksi nimettiin Matti Viialainen)
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön asiamiestehtävän hoitokorvauksen nostaminen (päätettiin listan mukaisesti)
Esitys Etelä-Karjalan liiton edustajaksi Saimaa Geopark yhdistyksen hallitukseen (valittiin listassa esitetty Arto Hämäläinen)
Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018-2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Päätös EAKR-projektin ”Digitaalisen matkailumyynnin kehittäminen ja pilotointi Saimaan alueella (DMS)” rahoittamisesta (päätettiin esityksen mukaisesti)
Päätös AIKO-hankkeen ”Metanointilaitoksen esisuunnittelu Lappeenranta-Imatra AIKO
rahoittamisesta (päätettiin esityksen mukaisesti)
Lausunto OKM:lle ammatillista koulutusta koskevasta hallituksen lakiesitysluonnoksesta ( merkittiin tiedoksi)
Kunta-asioiden ajankohtaiskatsaus maakunnissa keväällä 2017 ( hyväksyttiin esityslistan mukaisesti 17.5.2107)
Tiedoksi asiat
Muut asiat
Seuraava kokous (20.2.2017)