MAASEUTUOHJELMAAN LISÄÄ YRITYSHANKKEITA

Maaseutuohjelmalla tuloksia, yrityshankkeita tarvitaan!

Maaseutuohjelmalla tuloksia, yrityshankkeita tarvitaan!

 Maaseutuohjelmaa 2014‒2020 on Kaakkois-Suomessa eli Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa toteutettu täysipainoisesti noin vuoden ajan. Ensimmäiset hankkeet saivat rahoituksesta tiedon noin vuosi sitten.
Maaseutuohjelmasta on haettu kehittämishankkeita odotuksia vastaavasti, niitä on rahoitettu hyvin monipuolisesti eri toiminta-aloille, mm. maatalouden, metsäsektorin, elintarvikkeiden, hoivapalvelujen ja matkailun kehitystä on hankkeilla aktivoitu.

Maaseudulla tietoliikenneyhteydet ovat erittäin tärkeitä, niinpä Savitaipaleen ja Taipalsaaren laajakaistahankkeisiin on haettu ja rahoitusta myönnetty merkittävät määrät. Valitettavasti alueen maaseutuohjelmassa maaseudun palvelujen ja kylien kehittämien toimenpiteisiin varattu 20 prosentin rahoitus on osoittautumassa liian riittämättömäksi, jotta valokuituhankkeita voitaisiin täysipainoisesti rahoittaa.

Yrityshankkeita niukasti

Päättyneellä ohjelmakaudella 2007‒2013 yrityshankkeiden määrät jäivät Kaakkois-Suomessa muuta maata alemmalle tasolle, ja huomattavasti alemmas kuin asetettu 40 prosentin tavoite oli.

Nykyisessä maaseutuohjelmassa yritysrahoitukselle on asetettu 40 prosentin vähimmäisosuus, ja se on myös tarkoitus saavuttaa!

Asetettuun tavoitteeseen nähden yrityshankkeiden määrä ja haettu tuki on jäänyt erityisesti Etelä-Karjalassa aivan liian alhaiselle tasolle. Viimeisellä valintajaksolla (1.6‒31.8.2016), Kymenlaaksossa haettiin rahoitusta 8 yrityshankkeeseen ja Etelä-Karjalassa ei ensimmäiseenkään. Tämä on sangen käsittämätöntä, sillä karjalaisia pidetään vilkkaina ja nopsakoina, ja nyt jopa hitaat kymenlaaksolaiset menevät heittämällä vasemmalta ohi.

Tietoa saatavilla
Toki sillä, että ELY-keskuksen pääpaikka on Kouvolassa voi olla merkitystä, sillä on helpompi asioida lähellä olevassa paikassa ja tuttujen henkilöiden kanssa. Maaseutuohjelmasta on kuitenkin rahoitettu monia kehittämishankkeita, joiden tärkein tehtävä on tuoda yrittäjille tietoa kehittämiseen ja rahoitusmahdollisuuksista. Yrittäjät ovat tottuneet tekemään työtänsä, ja tukien hakeminen ei kuulu yrityksen ”ydinliiketoimintaan”, joten hakua pidetään vaikeana. Tukia haetaan Hyrrän kautta: Hyrrä – maaseudun tukien sähköinen haku, löytyy netistä ja myös käyttöohjeet.
Yritystukien hakemisessa opastusta ja neuvontaa on saatavana mm. rahoitetuista kehittämishankkeista, Leader-ryhmistä, elinkeinoyhtiöstä ja myös ELY-keskuksesta. Myös Etelä-Karjalan liiton maaseutuasiamies Jari Lantta avustaa hakemisasioiden kanssa.

Parannusta tilanenteeseen tarvitaan

Menestyvin maakunta 2030 on maakuntaohjelman tavoite, ja se edellyttää että kaikki käytettävissä oleva osaaminen, tietotaito ja rahoitusmahdollisuudet hyödynnetään alueen ja yritystoiminnan kehittämisessä.
Maaseutu- ja EU-ohjelmien rahoitusmahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty täysimääräisesti, ja siihen tarvitaan muutos. Nyt tarvitaan maakunnallisilta ja paikallista toimijoilta aktiivisuutta yritysten suuntaan, jotta yritykset pystyvät käyttämään rahoitusmahdollisuudet edukseen. Yritysten kannattaa nyt aktiivisesti miettiä kehittämisideoitaan, sillä nyt niiden toteuttamiseen on rahoitustakin saatavilla.

Maaseutuasiamies Jari Lantta