MAAKUNTA-AREENA

Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista kannattaa maakunta-areenan rakentamista

Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista kannattaa maakunta-areenan rakentamista

Etelä-Karjalan liiton toimeksiannosta on käynnissä esiselvitys urheilun ja erilaisten suurtapahtumien mahdollistavan monitoimiareenan käyttötarpeista ja -mahdollisuuksista, sijoituspaikkavaihtoehdoista ja toteutuksen reunaehdoista.

Osana esiselvitystä yleisölle järjestettiin kysely, jossa oli mahdollisuus ottaa kantaa maakunta-areenan tarpeeseen ja mahdolliseen käyttöön. Kysely oli avoinna Etelä-Karjalan liiton Internet-sivuilla noin kolme kuukautta tammikuun loppuun 2017 saakka.  Kyselyyn saatiin vastauksia 424 kappaletta.

Kyselyyn vastanneista 92 % näki tarpeellisena uuden monitoimiareenan rakentamisen maakuntaan. Parempia harjoittelupaikkoja ja –olosuhteita kaivattiin etenkin yleisurheilulle, salibandylle, koripallolle ja jalkapallolle. Myös tapahtumien järjestämiselle kaivattiin tilaa monitoimiareenasta.

Kyselyyn vastanneista 34 % tulisi käyttämään areenaa yleisönä urheilutapahtumissa ja 29 % yleisönä konserteissa tai messutapahtumissa. Vastaajista 28 % harrastaisi itse urheilua ja liikuntaa areenassa lajeina etenkin yleisurheilu/juoksu, salibandy, agility, cheerleading ja jalkapallo. Vastaajista 6 % toimisi itse järjestäjinä pääosin urheilutapahtumissa.

Sijaintipaikkaa kysyttäessä vastaukset keskittyivät Lappeenrantaan. Vastauksissa korostettiin hyvää saavutettavuutta toisaalta valtatie 6:lta ja toisaalta keskustasta. Areenaan tulisi päästä sujuvasti niin julkisilla kulkuvälineillä kuin henkilöautoilla. Sijaintivaihtoehtoina esitettiin mm. Lappeenrannan lentokentän lähellä olevia alueita, Ikean tonttia, Harapaista ja Kisapuistoa.

Yleisökyselyn tuloksia ja maakunta-areenan esiselvitystyötä esitellään asukkaille avoimessa yleisötilaisuudessa keskiviikkona 15.2.2017 klo 18–20 Lappeenrannan kaupungintalolla valtuustosalissa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tilaisuuden järjestäjänä toimii Etelä-Karjalan liitto.

Esiselvityksen toteuttaa Etelä-Karjalan liiton toimeksiannosta Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy. Työ valmistuu maaliskuun loppuun 2017 mennessä.

 Lisätietoja: Etelä-Karjalan liitto, aluekehitysjohtaja Satu Sikanen, puh. 0400 661 318

Liitteet:
 Kutsu ja ohjelma yleisötilaisuuteen 15.02.2017

Maakunta-areena yleisökyselyn tulokset