EN RU

Asiahaku

Tälle sivuille on listattu asiasanoin sivuston sisältöä. Asiasanan linkistä pääset suoraan henkilöstömme yhteystietoihin tai kulloiseenkin asiaan liittyvään sivuun.

A

AEBR

Alueiden käytön suunnittelu

Aluekehitys

Avustusmaksatus, Rummukainen Irene

Avustusmaksatus, Taipale Merja

C

CBC – ohjelma (Cross-Border Cooperation)

E
EAKR-ohjelma
Ennakointi, ennakoinnin yhteensovittaminen maakunnassa

Ennakointi, koulutus ja osaaminen

ENPI-ohjelma

H
Hankerahoitus

I

Ilmoitukset

Itä-Suomen neuvottelukunta

J
Jäsenmaksut

K
Kartat

Kirjaamo

Kirjanpito

Kokousjärjestelyt

Kotisivut

Koulutus ja osaaminen

Kulttuuri

Kulttuurityöryhmä

Kylätoiminta

L

Laajakaista

Laskutus

Laskutusosoitteet

Lentoliikenne

Liikenne

Liikennejärjestelmätyö

Luonnonsuojelu

Luonnonvarojen hoito

Luonto ja ympäristö sivut

M

Maakuntahallitus

Maakuntahallituksen päätöksistä tiedottaminen

Maakuntahallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Maakuntajohtaja

Maakuntajohtajan sihteeri

Maakuntakaava

Maakuntaohjelma

Maakuntauudistus

Maakuntarahan hakeminen

Maakuntasuunnittelu

Maakuntavaltuusto

Maakuntavaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

Maakuntien yhteistoiminta

Maankäytön lausunnot

Maaseutu

Maksatusneuvonta, Rummukainen Irene

Maksatusneuvonta, Taipale Merja

Maksut

MYR  eli Maakunnan yhteistyöryhmä

MYR:n sihteeri

MYRS eli Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö

N
Nuoriso

 O

Opetustoimen lausunnot

Osaamisen ennakointi

P
Paikkatietojärjestelmä

Palkat

Palkkakirjanpito

Posti, lähtevä ja saapuva

R

S
Sosiaalitoimeen liittyvät lausunnot

SOTE , Eksote

Suomi 100 Etelä-Karjalassa

Suurpetoneuvottelukunta

Säännöt

T
Tapahtumajärjestelyt

Viestintä

Tietokantojen ylläpito

Tilastojulkaisut

Tilastot, Tilastojen päivitys

Tietotuotanto

Tietotuotanto suunnittelua varten

Terveystoimeen liittyvät lausunnot

Toimipaikkarekisteri

Topsu (Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma)

Työpaikkaennusteet

Työhallinnon alan lausunnot

V

Vaihemaakuntakaava 1

Viestintä

Y

Yhteiskuntasuhteet

Yhteispalvelun koordinointi

Yhteistoiminta-alue

Ympäristöselvitykset