EN RU

Budjetti ja toimintasuunnitelmat

Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2018 – 2021 ja talousarvion vuodelle 2018.

Maakuntavaltuuston 18.12.2017 hyväksymä toimintasuunnitelma vuosille 2018 – 2021

Etelä-Karjalan liiton avaintehtävät vuonna 2018 ovat:

1. Etelä-Karjalan uuden maakunnan valmistelua jatketaan, jotta maakunnan väliaikaishallinto voi käynnistyä kesällä 2018 ja
maakuntavaalit voidaan järjestää lokakuussa 2018.
2. Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelman toimeenpanoa jatketaan hallintoviranomaisena. Ohjelmalla vahvistetaan raja-alueyhteistyötä.
3. Uutta maakuntaohjelmaa 2018-2021 toteutetaan rahoituksen sekä asiantuntija- ja verkostotyön avulla.
4. Maakunnan saavutettavuutta parannetaan edelleen. Edunvalvonnassa vaikutetaan lisäksi EU:n tulevaan koheesiopolitiikkaan sekä seuraavan hallitusohjelman valmisteluun Etelä-Karjalan näkökulmasta.

Jäsenkuntaosuudet 2018

Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisen vuoden kunnallisverotuksen verotulojen suhteessa. Vuoden 2018 jäsenkuntaosuudet perustuvat siten 2016 verotietoihin. Suurin maksaja on Lappeenranta.

Etelä-Karjalan liitto laskuttaa kunnilta jäsenmaksuosuuksien lisäksi allergia- ja ympäristöinstituutin toiminta-avustuksen ja siirtää summan edelleen kokonaisuudessaan allergia- ja ympäristöinstituutille.