EN RU

AIKO-rahoitus

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (ns. AIKO) –rahoitus

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (ns. AIKO) –rahoitusta myönnetään

  1. a) ennakoidun rakennemuutoksen toimenpiteisiin, joilla vauhditetaan rakennemuutosta, toteutetaan nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistetaan kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen (v. 2016 määräraha 231 000 euroa)
  2. b) Lappeenranta–Imatra-kasvusopimuksen ja sen rahoitussuunnitelman mukaisiin hankkeisiin (v. 2016 määräraha 351 000 euroa)

AIKO-rahoituksen hakemisessa on jatkuva haku.
Ennakoidun rakennemuutoksen (kohta a) hakemusten käsittelyssä käytetään alkuvaiheessa valintajaksomenettelyä:
30.9.2016 mennessä Etelä-Karjalan liittoon jätetyt hakemukset käsitellään samanaikaisesti.

Hakulomakkeet

AlKO-rahoitusta haetaan samalla hakemuspohjalla kuin Etelä-Karjalan kehittämisrahaston rahoitusta ja maakunnan kehittämisrahaa. Oheisista liitetiedostoista ovat ladattavissa rahoitushakemus (kustannuserittelyt hakemuksessa ovat omana taulukkonaan), rahoitushakemusohjeet ja hankkeen suunnittelussa hyödynnettäviä apulomakkeita. Liitetiedostona on myös rahoituspäätöksiin liitettävät vakioehdot.

Aiko rahoitushakemus MH20.6.2016

AIKO rahoituksen ohjeet MH 20.6.2016

Rahoitushakemusohje yhdistetty MH 20.6.2016

Rahoituspäätöksen ehdot MH 20.6.2016

 

Muita lomakkeita

Maksatushakemus AIKO, EKKR ja MKR 20.6.2016

Hankintaselvitys -lomake 20.6.2016

Palkkaerittely 20.6.2016

Työajanseurantalomake 20.6.2016

Jatkoaikahakemus 20.6.2016

Talkootyölomake 20.6.2016