EN RU

AIKO-hankekuvaukset

Ennakoivan rakennemuutoksen hankkeet

”Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimilla vauhditetaan alueilla rakennemuutosta, toteutetaan nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistetaan kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.” www.tem.fi

AIKOERM2016_001 Rajaliikenteen sujuvoittaminen
Hankkeen tavoitteena on tuottaa Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittämistä sujuvoittava mittaus- ja tutkimusjärjestelmä henkilöliikenteen ja rajaviranomaisten avuksi hyödyntäen reaaliaikaista dataa. Projektin vastuutahona on Imatran kaupunki.

AIKOERM2016_002 Yrityssampo
Hankkeen tavoitteena on luoda opiskelijoiden yrittäjyys- ja työelämävalmiuksia kehittävä uusi pedagoginen YritysSampo-toimintamalli sekä yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä kolmelle koulutusalalle (pilottialat). Projektin vastuutahona on Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Ammattiopisto SAMPO.

AIKOERM2016_003 Kernel
LUTin ja Saimian opiskelijoista noin 1/3 on ulkomaalaisia ja heillä on paljon kiinnostusta toimia suomalaisissa yrityksissä. Hankkeessa pyritään hyödyntämään ja vahvistamaan Skinnarilassa tapahtuvaa kansainvälisten opiskelijoiden yrittäjyyteen ja elinkeinoelämään liittyvää toimintaa. Projektin vastuutahona on Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

AIKOERM2017_003 ViSU
Hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan virtuaalisten tekniikoiden soveltumista osatyökykyisten henkilöiden valmennukseen ja koulutukseen, sekä lisätään kykyä soveltaa osaamista. Hankkeen kokonaisuuteen kuuluu myös digitaalisten palvelujen kehittämistyöpajojen järjestäminen hyvinvointialan pienyrityksille. Hanke toteutetaan kolmannen sektorin ja tutkimus-ja koulutusorganisaatioiden yhteistyössä. Projektin vastuutahona on Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

AIKOERM 2017_004 Digi Booster
Hankkeen tehtävä on auttaa eteläkarjalaisia mikro- ja pk-yrityksiä skaalaamaan liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille. Tämä toteutetaan digitaalisten alustojen avulla, samalla kun hanke auttaa yrityksiä sisäistämään digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoimintamallin uudistamisessa. Projektin vastuutahona on Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Lisätietoja AIKO ERM -hankemahdollisuuksista Aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri laura.peuhkuri@ekarjala.fi tai 040-631 5970

 

Lappeenranta-Imatra kasvusopimusta toteuttavat hankkeet