EN RU

EAKR-ohjelma 2007 – 2013

Vuosina 2007 – 2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen EAKR-ohjelmassa keskityttiin ensisijaisesti yritystoiminnan edistämiseen, innovaatio- ja osaamisrakenteisiin, saavutettavuuteen ja työpaikkojen luomiseen. Etelä-Suomen ohjelma-alueeseen kuuluvat Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Etelä-Karjalan osuus haasteellisten alueiden EAKR-rahoituksesta on ollut n. 17,4 milj. euroa vuosille 2007-2013.

Hankkeiden avustusmaksatukset jatkuvat ainakin vuoden 2015 puoleen väliin asti.

EAKR-ohjelmaan, hankkeiden toteutukseen, viestintään ja hallinnointiin liittyvää tietoa ja ohjeistusta on runsaasti EU-ohjelmien valtakunnallisella internet-sivustolla www.rakennerahastot.fi ja Etelä-Suomen EAKR-ohjelman EU-toimiston sivuilla. Tietoa rahoitetuista hankkeista on saatavana EURA2007-järjestelmästä.

Vuosien 2007-2013 ohjelmakauden tulosksista Etelä-Karjalassa on valmistunut kaksi esitettä:

Rakennettu Rauhassa

Uraauurtavaa yhteistyötä Suomen vihreimmällä kampuksella