EN RU

Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC 2007 – 2013

 

Rajat ylittävä yhteistyö EU:n ulkorajoilla ja siten myös Suomen ja Venäjän välillä toteutetaan osana Euroopan naapuruus ja kumppanuusinstrumenttia (ENPI) ohjelmakaudella 2007 – 2013. Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC ohjelma on yksi kolmesta Suomen ja Venäjän rajalla toteutettavista ohjelmista.

Etelä-Karjalan liitto vastaa hallintoviranomaisen tehtävistä ja velvollisuuksista Kaakkois-Suomen ohjelmassa. Hallintoviranomaisen tehtävät on osoitettu hallinto- ja talousyksikölle.

Ohjelma pyrkii tukemaan rajat ylittävää yhteistyötä ohjelma-alueella. Tavoitteena on edistää ohjelma-alueen asemaa yhtenäisenä talousalueena, liikenne- ja logistiikkakeskittymänä, vahvistaa sen kilpailukykyä ja investointivetovoimaa sekä parantaa ympäristön tilaa, elintasoa ja alueen asukkaiden kaikenpuolista hyvinvointia.

Ohjelmalla on omat kotisivut, joilta löytää tietoa rahoituksen hakemisesta sekä rahoitetuista hankkeista. Sivuilla on myös tietoa uuden ohjelmakauden valmistelusta.