EN RU

Muita ohjelmia ja EU-linkkejä

Rakennerahasto-ohjelman 2014 – 2020 keskeiset yhteystiedot:

Etelä-Karjalan liitossa ohjelmasta vastaa vs. kehittämisjohtaja Satu Sikanen
Sähköposti: satu.sikanen@ekarjala.fi

Etelä- ja Länsi-Suomen ohjelma-alueen hallinnointia on keskitetty Uudenmaan liittoon.

Tietoa EU:n rakennerahastoista ja  rahoitetuista hankkeista:

Rakennerahasto-ohjelmien valtakunnallinen internet-sivu on osoitteessa www.rakennerahastot.fi/. Sivuilla on runsaasti hankkeiden toteutukseen, viestintään ja hallinnointiin liittyvää ohjeistusta.

Rahoituksen saaneista EAKR- ja ESR-hankkeista saa tietoa EURA:n tietopalvelusta.

Central Baltic 

Etelä-Karjalan maakunta on liitännäisalueena Keskisen Itämeren Central Baltic Interreg IV A -ohjelmassa.
Ohjelman aloituksen infot järjestettiin marraskuussa 2014. Tilaisuudesta tehty nauhoitus on nähtävissä ohjelman kotisivuilla. Rahoitusta voi hakea rajat ylittävälle yhteistyöhankkeelle, jossa on toimijoita vähintään kahdesta eri maasta. Ohjelman toimintalinjoja on neljä.

EU-linkit:

Eurooppatiedotus  Perustietoa Euroopasta ja EU:sta, myös EU:n erilaisista rahastoista ja ohjelmista

Aluepolitiikan tiedotussivut (Inforegio-sivut englanniksi)

EU:n tuet – sivulta linkit kaikkien EU-tukimuotojen sivuille

Euroopan Unionin virallinen lehti TED, (täydennysosa suomeksi)

Europa direct – ilmainen puhelinlinja kysymyksille Euroopan Unionista

Eurooppa portaali , Usein kysyttyä

Valtion hallinnon EU-linkkejä:

TEM, Alueiden kehittäminen, EU:n alue- ja rakennepolitiikka

Työ- ja elinkeinoministeriö, etusivu