EN RU

Etelä-Karjalan brändin jalkautus ja markkinointi -hanke 2016-2017

Etelä-Karjalan liitto toteuttaa maakunnankehittämisrahalla tuettua Etelä-Karjalan brändin jalkautus ja markkinointi -hanketta 1.1.2016-31.12.2017. Maakuntahallitus hyväksyi hankkeen 2.11.2015. Kaksi vuotta kestävän hankkeen kokonaiskustannus on 185 714 euroa, josta maakuntarahan osuus on 130 000 euroa.

Hankkeen toteuttaminen on jaettu kahteen toimintalinjaan:

TL1. East Coast -brändin jalkauttaminen ja asukasmarkkinointi
Hankkeessa jatketaan uuden graafisen ilmeen mukaisten viestintä- ja markkinointiaineistojen tuottamista ja levittämistä. Monipuolisen markkinointiaineiston tavoitteena on synnyttää myönteisiä mielikuvia karjalaisesta vieraanvaraisesta maakunnasta, jossa kaikki viihtyvät. Materiaalit uudistavat alueen viestintää ja markkinointia hyväntuulisella, modernilla otteella. Aineistoilla kirkastetaan kaiken kaikkiaan kuvaa Etelä-Karjalasta uudistuneena, vihreänä ja vireänä maakuntana. Hankkeessa halutaan tuoda esiin ”tarinoita”, jotka kertovat asumisen laadusta Etelä-Karjalassa.

TL2. Markkinointiyhteistyö maakunnan työnantajien ja muiden toimijoiden kanssa
Aluemarkkinointia tehdään yhteistyössä muiden organisaatioiden ja kanssa. Julkisen sektorin talouden kiristyminen luo maakunnan kaikille toimijoille entistä suurempaa tarvetta yhteistyöhön ja toiminnan tehostamiseen. Yhdensuuntaisella mutta monesta lähteestä tulevalla synkronoidulla viestinnällä saavutetaan suurempi vaikutus kuin yhden yksittäisen toimijan viestinnällä. Näin ollen Etelä-Karjalan liitto kerää hankkeessa yhteistyökumppaneita, joiden kanssa suunnitellaan yhteisiä markkinointiponnistuksia. Tarkemmat markkinoinnin kohderyhmät täsmentyvät sen mukaan, millaisia rekrytointitarpeita kullakin yhteistyökumppanilla on.