EN RU

Maakuntaohjelman toimeenpano

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma – TOPSU 2015–2016

Etelä-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015−2016 toteuttaa maakuntavaltuuston kesäkuussa 2014 vahvistamaa Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2014–2017.

Maakuntaohjelmassa on tiedostettu, että Etelä-Karjala menestyy globaalissa kilpailussa työpaikoista ja hyvinvoinnista hyödyntämällä maakunnan vahvuuksia. Resursseja kohdistetaan rajattuihin kehittämistoimenpiteisiin älykkään erikoistumisen periaatteiden mukaisesti. Alueelliset kehittämisvarat ovat supistumassa, joten on entistä tärkeämpää priorisoida toimeenpanosuunnitelmassa esitettäviä hankkeita sekä etsiä uusia rahoitusvälineitä ja konsortioita toteuttamaan ylimaakunnallista ja valtakunnan rajat ylittävää kehittämistoimintaa.

Etelä-Karjalassa tavoitteena vuosina 2015−2016 on:

  • Tukea kasvuhaluisten ja kansainvälistä kauppaa käyvien pk-yritysten kasvua, jossa hyödynnetään alueen osaamis- ja innovaatiopotentiaali. Uusien yritysten ja työpaikkojen aikaansaamiseksi tuetaan yritteliäisyyttä ja parannetaan alueen yritysilmapiiriä.
  • Vahvistaa maakunnan osaamiskeskittymiä lisäämällä oppilaitosten välistä yhteistyötä niiden strategisilla painopistealoilla.
  • Sujuvoittaa henkilö-, tavara- ja rajaliikenteen kuljetuksia sekä kehittää lentoliikennettä.
  • Kehittää sekä hyödyntää uutta vihreää teknologiaa muun muassa jätevesi- ja jätehuoltoratkaisuissa.
  • Turvata maaseudun yritystoiminnan edellytykset mm. tietoliikenneyhteyksien, liikenneyhteyksien ja kaavoituksen osalta sekä yritysrahoituksen mahdollisuudet hyödyntämällä.
  • Toteuttaa palveluinnovaatiokokeiluja eri tahojen yhteistyössä muun muassa työllisyyden edistämisessä, etenkin nuorisotakuun ja pitkäaikaistyöttömyyden ratkomisessa.

Topsu on laadittu Etelä-Karjalan liiton johdolla yhteistyössä valtion aluehallintoviranomaisten ja maakunnan kehittämiseen vaikuttavien keskeisten toimijoiden kanssa. Maakunnan yhteistyöryhmä on käsitellyt toimeenpanosuunnitelman ja maakuntahallitus merkinnyt sen tiedokseen.

Lisätietoja toimeenpanosuunnitelmasta antaa aluekehitysjohtaja Satu Sikanen.

Topsu 2015-2016

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti kokouksessaan 8.6.2015, että maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa ei päivitetä vuodelle 2016. Rakennerahastovarojen kohdentamisessa vuosina 2016–2017 kuitenkin huomioidaan erityisesti pk-yritysten osaamis- ja kehittämistarpeet, osaamis- ja innovaatiokeskittymän vahvistaminen, työllisyydenhoito, maahanmuuttajien kotouttaminen sekä kansalaislähtöinen kehittäminen.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2016–2017 päivitys 

Topsu 2017-2018