EN RU

Maakuntien välinen yhteistyö

Aluekehittämislakiin perustuva maakuntien yhteistoiminta

Etelä-Karjalan liitto kuuluu aluekehityslaissa tarkoitettuun yhteistoiminta-alueeseen, jonka muodostavat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liittojen jäsenkunnatMolemmista liitoista on valittu yhteistoiminta-alueen yhteistoimintaryhmään neljä jäsentä. Yhteistoimintaryhmä ei kokoonnu toistaiseksi.  Maakunnan yhteistoimintaa koskevia päätöksiä tehdään tarvittaessa  maakuntahallituksessa. (päivitetty 26.6.2015)

Lakisääteisen aluekehitysyhteistyön ohella liitto tekee yhteistyötä eri muodoissa muidenkin maakuntien kanssa mm. ohjelmatyössä. Etelä-Karjalan asema Etelä-Suomen itäisimpänä ja Itä-Suomen eteläisimpänä maakuntana on johtanut yhteistyöhön sekä Etelä-Suomen liittoumassa että Itä-Suomen maakuntien neuvottelukunnassa.

Maakuntajohtajien kokoukset

Suomen maakuntajohtajat pitävät kokouksia kerran kuussa. Maakuntahallitusten puheenjohtajat kokoontuvat  myös ajoittain. Maakuntahallitusten ja maakuntajohtajien kokoukset antavat mm. kannanottoja ajankohtaisista aiheista.

Itä-Suomen neuvottelukunta 

Itä-Suomen neuvottelukunta on yhteistyöelin Itä-Suomen maakuntien yhteisten asioiden käsittelyyn. Neuvottelukuntaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. Itä-Suomen neuvottelukunta edistää Itä-Suomen yhteisiä asioita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Itä-Suomen neuvottelukunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Puheenjohtajuus vaihtelee maakunnalta toiselle.

Neuvottelukunta on luonteeltaan yhteistyöelin, joka antaa yhteisiä kannanottoja ja suosituksia. Varsinaiset päätökset asioista tehdään jäsenmaakuntien maakuntahallituksissa. Neuvottelukunnan työvaliokuntana toimii maakuntajohtajien kokous.

Etelä-Karjalan edustajina (ja varajäseninä) neuvottelukunnassa toimivat: Kari Metsäkallio (Marja-Leena Leppänen), Ari Berg (Antti Rämä), Tiina Wilen-Jäppinen (Tapio Virkki) ja maakuntajohtaja Matti Viialainen (Satu Sikanen) (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa).

Etelä-Suomen maakunnat (ELLI-yhteistyö):

Etelä-Suomen maakuntien liittouma, ELLI, harjoittaa edunvalvontaa sekä suunnittelu- ja kehittämisyhteistyötä Etelä-Karjalan, Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnan liittojen kesken.

Liittouman päätöksenteko toteutuu maakuntahallitusten yhteiskokouksessa, puheenjohtajakokouksessa, valmistelutoimikunnassa sekä kussakin maakunnan liitossa erikseen. Maakuntahallitusten yhteiskokous pidetään maakuntahallitusten puheenjohtajien ja valmistelutoimikunnan kokouksen päätöksellä. Kokous päättää liittouman toiminnan suuntaviivoista sekä keskeisistä kannanotoista. Päätökset tehdään yksimielisyyteen pyrkien.