EN RU

Polkupyöräilyn teemareittihanke

Polkupyöräilyn teemareitti -hankkeen tavoitteena on saada Etelä-Karjalaan uudenlaisia pyöräilyreittejä ja niiden digitaalisia reitti- ja matkailupalveluita erilaisille pyöräilijöille palvelemaan pyöräilyharrastajia ja matkailijoita paremmin. Palvelu toteutetaan mobiilisovellutuksena.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa sisällöltään vetovoimaisia reittejä ja niiden digitaalisia reittipalveluja pyöräilijöille palvelemaan pyöräilyharrastajia ja matkailijoita. Reitit voivat olla eripituisia, eritasoisia (perheille, maastopyöräilijöille jne.) ja niitä tulee teemoittaa kiinnostavasti reittikohteisiin liittyvien sisältöjen mukaan. Reittien käyttäjille tarjotaan helpossa muodossa tieto reitin nähtävyyksistä ja sen varrella olevista palveluista.

Hankkeen tiimoilta on järjestetty kaksi työpajaa. Olemassa olevien reittien ja työpajoissa esiin nousseiden ideoiden perusteella tunnistettiin noin 20 reittiä, joiden tarkempaa määrittelyä tehdään parhaillaan ja karttapalvelua täydennetään tämän pohjalta. Lopullinen aineisto tulee olemaan yhteensopiva Etelä-Karjalan retkikohteet ja -reitit -portaalin kanssa.

Polkupyöräilyn teemareitti -selvityksen laatii FCG ja sen on määrä valmistua 30.4.2018 mennessä. Päätoteuttajana on Etelä-Karjalan liitto, joka vastaa hankkeen hallinnoinnista. Hankkeen koordinoinnista vastaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Etelä-Karjalan polkupyöräilyn teemareittihanke -esite

Lisätietoja suunnittelujohtaja Marjo Wallenius, marjo.wallenius@ekarjala.fi, puh. +358 40 824 0915

(Päivitetty 6.10.2017)