EN RU

Liikennejärjestelmätyö

 

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmä kattaa kaikki liikennemuodot kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Etelä-Karjalan liiton vetämän Etelä-Karjalan liikennejärjestelmätyöryhmän tärkeäksi tehtäväksi on nostettu edunvalvonnan vahva lisääminen vuonna 2016.

Vuoden 2010 alun alue- ja liikennehallinnon uudistuminen korosti entisestään eri toimijoiden yhteisen alueellisen liikennejärjestelmätyön merkitystä. Tavoitteena on ollut vakiinnuttaa liikennejärjestelmäryhmän roolia keskeisenä toimijana maakunnan liikennestrategian edistämisessä.

Etelä-Karjalan liikennetyöryhmän on tarkoitus seurata myös vireillä olevan MaaS-palvelun kehittämisprojektin edistymistä yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa. MaaS-konseptin tarkoituksena on luoda eri liikkumismuotoja ja palveluja yhdistelemällä asiakkaalle yksi paikka, josta kaikki liikkumistarpeet tulevat täytettyä. Lisätietoja päivitetään, kun hanke käynnistyy.

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030- päivitys  sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteinen Kaakkois- Suomen liikennestrategia 2035 valmistuivat vuoden 2014 syksyllä.

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmätyön tavoitteena on maakunnan paikallisten sekä maakunnallisten ja ylimaakunnallisten liikennehankkeiden edistäminen. Vuosien 2015- 2018 kärkitehtäviksi  asetettiin maankäytön ja liikenteen entistä vahvempi yhteensovittaminen, kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kehittäminen  paikallisesti sekä tärkeimmillä yhteysväleillä. Myös rataosan Luumäki- Imatra- Imatrankoski- Venäjän raja tason nosto ja raideyhteyden kansainvälistäminen sekä Mikkeliin johtavan valtatie 13 ja Puumalaan johtavan kantatien 62 ongelmakohtien parantaminen ovat kärkitehtäviä.

Yhteisellä Kaakkois-Suomen liikennestrategialla 2035 tähdätään valtakunnallisesti tärkeiden liikennehankkeiden edistämiseen, pääväylät ja rajanylityspaikat sekä rajaliikenneyhteydet ovat siinä keskeisinä tekijöinä. Kaakkois-Suomen liikennestrategian tärkeimmäksi TOP-5 yhteysväliksi  nousi Luumäki- Imatra- Imatrankoski rataosuus. Myös Imatran rajanylityspaikan raideliikenteen kansainvälistäminen on yksi tärkeimmistä kehitettävistä kohteista.

 

Lisätietoja: aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius, Etelä-Karjalan liitto

marjo.wallenius@ekarjala.fi