EN RU

Luonto ja ympäristö

2013-03-29-781

 

 

 

 

 

 

 

 

SUUR-SAIMAAN LUONTO- JA VIRKISTYSALUESELVITYS
Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueselvityksen päätavoitteena on toteuttaa
luonnonarvoja vaaliva luonto- ja virkistysaluekokonaisuus keskeisen Suur-Saimaan
alueelle. Selvityksessä on määritelty alueen kehittämisen päälinjat sekä esitetty
sekä lyhyen että pitkän tähtäyksen toimenpiteitä alueen virkistys- ja matkailupalvelujen
kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Selvityksen mukaan aluetta ja sen
palveluja tulee kehittää ympärivuotisesti, sekä kesä että talviaikana.
Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueselvitys, raportti 2005
Suur-Saimaan_vyohyke- ja reitistokartta

ULKOILU- JA LUONNON VIRKISTYSKÄYTTÖSELVITYS
Etelä-Karjalan liitto ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö laativat Etelä-Karjalan ulkoilu- ja luonnon virkistyskäyttöselvityksen osana maakuntakaavan taustaselvitystyötä. Selvitys pitää sisällään olemassa olevat reitit sekä esityksiä reittien kehittämisen periaatteista.

Selvityksen kartat ja tekstit ovat nähtävänä liitetiedostoissa:
Liitekartat 1 ja 2
Liitekartat 3 ja 4
Ulkoilu- ja luonnon virkistyskäyttöselvitys, Raportti, 2009

Mahdollisia lisätietoja antaa säätiön asiamies Hanna Ollikainen 0408235105 ja suunnittelujohtaja Marjo Wallenius 040 8240915.
hanna.ollikainen@ekarjala.fi tai marjo.wallenius@ekarjala.fi

ETELÄ-SAIMAASTA KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUKOHDE – SAIMAA GEOPARK?
Euroopan Geopark-verkosto perustettiin v. 2000 ja siihen kuuluu yli 60 Geopark-aluetta, joista yksi on Suomessa Rokualla. Maailmanlaajuiseen Global Geopark –verkostoon kuuluu yli 100 jäsentä 32 maassa. Verkosto toimii UNESCOn suojeluksessa.

Saimaa Geomatkailukohteeksi –hankkeessa kartoitetaan geomatkailun edellytykset ja pyritään kehittämään pysyvä toimintamalli luontomatkailuun tällä saralla.

Eteläiselle Saimaalle suunnitteilla oleva Geopark -alue.