EN RU

Etelä-Karjalan luonto- ja ympäristöhankkeet

ETELÄ-KARJALAN VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ

Etelä-Karjalan monimuotoinen luonto tarjoaa mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon ja virkistäytymiseen. Luonnon kohteisiin pääsemistä helpottaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, joka hankkii ja ylläpitää yleiseen käyttöön varattuja virkistysalueita Etelä-Karjalan maakunnassa. Virkistysaluesäätiön tehtävänä on myös koordinoida maakunnallisten ulkoilu- yms. reittien suunnittelua ja toteuttaa virkistyspalvelujen kehittämishankkeita. Säätiön toiminnassa ovat mukana kaikki Etelä-Karjalan kunnat.

Virkistysaluesäätiö omistaa n. 200 ha virkistysalueita. Säätiöllä on useita retkisatamia Saimaalla, retkeilypolkuja, laavuja ja lintujentarkkailukohteita. Säätiö on toteuttanut useita hankkeita, joilla on mm. helpotettu asukkaiden ja matkailijoiden mahdollisuuksia päästä säätiön eri kohteisiin.

Parhaillaan toteutetaan Kaakkois-Suomen retkeilykulttuuri -tiedotushanketta. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ja Kymenlaakson yhteishankkeen tavoitteena on opastaa retkeilyalueiden ylläpitäjiä ja käyttäjiä toimimaan siten, että alueiden ympäristöarvot ja viihtyisyys säilyvät.

Lisätietoja www.ekarjala.fi/virkistysaluesaatio

Asiamies Hanna Ollikainen 040-823 5105 hanna.ollikainen@ekarjala.fi