Etelä-Karjalan liitto
EN RU

Aluesuunnittelu

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakunnan liiton suunnitteluvastuulle kuuluvat:

  • maakuntakaava, joka ohjaa muuta alueiden käytön suunnittelua ja
  • alueellinen kehittämisohjelma eli maakuntaohjelma.

Maakuntakaavan ja maakuntaohjelman sisältö kytkeytyy  toisiinsa, mutta ne ovat kuitenkin itsenäisiä asiakirjoja. Lisäksi maakunnan liitto huolehtii maakuntakaavoituksen ajantasaisuudesta ja seurannasta alueellaan.

Etelä-Karjalan voimassa oleva maakuntakaava vahvistettiin ympäristöministeriössä joulukuussa 2011.

Maakuntakaavan asiakirjat löytyvät täältä.

1.vaihemaakuntakaavaa aloitettiin laatimaan kaupan ja rajaliikenteen vahvan kehittymisen ja kauppaan  liittyvän lain uudistamisen vuoksi. Vaihemaakuntakaavan teemoina ovat kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne.  Maakuntavaltuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan kokouksessaan 24.2.2014  ja kaava toimitettiin vahvistettavaksi ympäristöministeriöön maaliskuussa 2014. Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan 19.10.2015. 

1. vaihemaakuntakaavan asiakirjat löytyvät täältä.

 

Lisätietoja aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius, Etelä-Karjalan liitto