EN RU

Tietoa maakuntakaavoituksesta

Tähän sekä muutamaan muuhun kysymykseen on pyritty löytämään yksinkertaiset ja selkeät vastaukset, jotka on koottu Etelä-Karjan liiton laatimaan esitteeseen. Tästä esitteestä löytyy niin perustietoa maakuntakaavoituksesta kuin vaikuttamismahdollisuuksista ja vuorovaikutuksen tärkeydestä osana suunnittelua. Esitteestä on pyritty tekemään mahdollisimman selkeä, lyhyt ja ytimekäs, ilman raskaita lakipykäliä. Esite on laadittu helposti tulostettavaan PDF-muotoon ja A4-kokoon. Lisätietoa maakuntakaavoituksesta saa Etelä-Karjalan liiton aluesuunnitteluyksiköstä.

Mikä on maakuntakaava? -esite

 

Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan (2015) seurantaraportti valmistui joulukuussa 2017. Raportti luettavissa täällä.

Maakuntakaavan (2011) seurantaraportti valmistui marraskuussa 2015 ja sitä päivitetty 2018. Raportti on luettavissa täällä.

Aluesuunnittelukatsaus -raportissa esitellään Etelä-Karjalan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat maakunnan aluesuunnitteluun ja kehittämiseen kuuluvat asiat. Raportti pyritään julkaisemaan vuosittain. Vuoden 2018 aluesuunnittelukatsaus julkaistiin maaliskuussa 2018. Aluesuunnittelukatsauksesta laadittiin vuonns 2018 myös lyhennelmä, jota voidaan päivittää vuoden aikana.

Aluesuunnittelukatsaus 2018

Aluesuunnittelukatsaus 2018 lyhennelmä