EN RU

Kaava-asiakirjat ja kaavakartat

1. vaihemaakuntakaavaan liittyvät vaihekaavakartat (itä- ja länsiosa erikseen), kaavamerkinnät ja -määräykset, kaavaselostus, voimassaolevasta kokonaismaakuntakaavasta (2011) kumoutuneet  ja kumotut  kohteet -kartta, Vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointi -raportti sekä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kaavakartan mittakaava on 1:100 000. Kuntakeskusten kaavaratkaisut ovat luettavuuden parantamiseksi osoitettu myös kaavakarttaan liitetyllä 1:50 000 mittakaavaisilla suurennoskartoilla, joissa näkyvät vuoden 2012 YKR -taajama-alueet. Vaihemaakuntakaavan merkinnät ja määräykset liittyvät kaavakartta-aineistoon. Kaava-aineistoon kuuluvat myös kaavaselostus ja kaavan vaikutusten arviointi -raportti sekä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Voimassa olevasta maakuntakaavasta (2011) kumottavaksi esitetyt merkinnät on osoitettu erillisellä vahvistetulla kartalla, jonka mittakaava on 1:100 000. Kaava-aineistoon kuuluu lisäksi 1:100 000 mittakaavainen Etelä-Karjalan maakuntakaavan (2011) ja 1. vaihemaakuntakaavan epävirallinen yhdistelmäkartta. Yhdistelmäkartan tehtävänä on havainnollistaa kokonaiskaavatilannetta, joka koostuu eri aikaan vahvistetuista maakuntakaavoista. Maakuntakaavayhdistelmä löytyy täältä.

Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavaa koskeva ympäristöministeriön vahvistamispäätös luettavissa tästä linkistä.

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan asiakirjat:

1. vaihemaakuntakaavan kaavaselostus

1. vaihemaakuntakaava kaavakartta itäosa

1. vaihemaakuntakaava kaavakartta länsiosa

1. vaihemaakuntakaavan kaavamerkinnät ja -määräykset

Maakuntakaavasta (2011) kumoutuneet ja kumotut kohteet, itäosa

Maakuntakaavasta (2011) kumoutuneet ja kumotut kohteet, länsiosa

Vaikutusten arviointi -raportti

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma