EN RU

Oppaat ja esitteet

Edunvalvontaesitteitä

Etelä-Karjalan polkupyöräilyn teemareitit, Etelä-Karjalan liitto, 09/2018

Kutilan kanava, Etelä-Karjalan liitto, 10/2018

Hiitolanjoen vapauttaminen Laatokan lohen nousulle, 02/2018

Parikkala-Syväorosta kansainvälinen rajanylityspaikka, suomi, 02/2018
Parikkala-Syväorosta kansainvälinen rajanylityspaikka, englanti, 02/2017

Luumäki-Imatra kaksoisraide -esite, suomi, 09/2018
Luumäki-Imatra double-track -esite, english, 09/2018
Luumäki-Imatra kaksoisraide -esite, venäjä, 09/2018

Mikä on maakuntakaava?, 1/2017, Etelä-Karjalan liitto

Kutilan kanavan vaikutukset, tammikuu 2016, Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys 2030, esite, Etelä-Karjalan liitto, 2014

Kiireellisimmät tienparannuskohteet kantatiellä 62 ja valtatiellä 13, Etelä-Karjalan liitto, 2014

Etelä-Karjalan arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2013 – 2014

Etelä-Karjalan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maaseudun maisema-alueiden päivitysinventointi on saatu valmiiksi syksyllä 2014. Tulokset ovat nähtävillä mm. maisemaportaalissa osoitteessa: maisema.kymenlaakso.fi, jossa on esitelty Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maisemat sanoin ja kuvin. Täydellisen loppuraportin inventoinnista inventointikortteineen voi ladata tästä: Etelä-Karjalan arvokkaat maisema-alueet loppuraportti 23.10.2014 (n. 24 Mt).

Kiinteistöopas venäläisille

”Kiinteistön ostaminen ja rakentaminen” opas on tehty Kaakkois-Suomen kuntien käyttöön neuvomaan venäläisiä ja muita ulkomaalaisia kiinteistön ostajia ja rakentajia. Oppaan tarkoituksena on selvittää kiinteistön ostoon, käyttöön ja rakentamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Painettua opasta on saatavana kuntien rakennusvalvonnasta, Etelä-Karjalan liitosta, Kymenlaakson liitosta ja Etelä-Savon maakuntaliitosta. Varsinainen opas on 70-sivuinen. Oppaasta on tehty myös nelisivuinen pikaversio. Opasta on saatavana venäjän- ja suomenkielisenä.
Oppaan osarahoitus tulee EU:lta Kaakkois-Suomi – Venäjä Naapuruusohjelmasta.

Pieni kiinteistöopaskuva

Kirjoittaja Petri Nykänen;
julkaisija Etelä-Karjalan liitto/ Kaakkois-Suomi-Venäjä Naapuruusohjelma;
Painopaikka: Punamusta , 2009.

Lisätietoja: Marjo Wallenius

Kiinteistöopas suomeksi_fin

pikaopas suomeksi_fin

Kiinteistöopas venäjän kielellä_ru

pikaopas venäjäksi_ru

 

Etelä-Karjalan maakuntaesite:

Etelä-Karjalan maakuntaesite on uusittu keväällä 2015 ja se löytyy osoitteesta maakuntaesite.ekarjala.fi.