EN RU

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen liikenneseminaari 29.9.2017

Etelä-Karjalan liitto järjesti yhdessä Pohjoisen kasvuvyöhykkeen hankeen kanssa Suomen ja Venäjän välistä  raideliikennettä käsitelleen seminaarin Imatralla 29.9.2017. Seminaariin osallistui  yhteensä n. 40 henkilöä Suomesta ja Venäjältä. Tilaisuuden tavoitteena oli selvittää, miten pääsemme tilanteeseen, jossa Imatra-Svetogorsk -rajanylityspaikka saisi myös raideliikenteen osalta kansainvälisen statuksen.

Seminaarin aineistot  ohessa.

MUISTIOImatra-Svetogorsk-raideliikenneseminaari.

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ:
ИМАТРА-СВЕТОГОРСК, РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ091017.docx

Esitykset:

Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja Ismo Kurki: Kurki.pdf

Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja Ismo Kurki kertoi Imatra-Svetogorsk -rajanylityspaikan historiasta ja siihen liittyvistä valtionsopimuksista. Kurjen mukaan Imatra-Svetogorsk -rautatierajanylityspaikan status on roikkunut jo 20 vuotta tilapäisenä. Periaatesopimus kansainvälistämisestä Suomen ja Venäjän välillä tehtiin noottienvaihdolla vuonna 1997.

Imatran Tullin tulliylitarkastaja Jukka Pesonen:

Imatran Tullin tulliylitarkastaja Jukka Pesonen kertoi Tullin näkemyksiä Imatra-Svetogorsk -raideliikenteen rajanylityspaikan kansainvälistämisestä. Nykyisin Tulli käsittelee Imatra-Svetogorsk -rajanylityspaikalla joka viikko maanantain ja lauantain välisenä aikana yli 10 000 rahtitonnia päivittäin. Kahdensuuntaiselle liikenteelle olisi logistinen tarve.

Liikenneviraston kansainvälisten asioiden projektipäällikkö Jyri Mustonen: Mustonen.pdf

Liikenneviraston kansainvälisten asioiden projektipäällikkö Jyri Mustonen kertoi Imatra–Imatrankoski–Venäjän raja -raideyhteyden suunnittelutilanteesta.

VR-Transpointin idän liikenteen myyntipäällikkö Antti Pursiainen: Pursiainen.pdf

VR-Transpointin idän liikenteen myyntipäällikkö Antti Pursiainen totesi, että on ilo kuulla, ettei Imatra-Svetogorsk -rajanylitysaikan avaamiselle kansainväliselle raideliikenteelle ole esteitä.
Pursiainen esitteli VR-Transpointin toimintaa. Pursiaisen mukaan tavararaideliikenteessä saavutetaan tänä vuonna samat luvut kuin 1990-luvun parhaimpina vuosina. Imatra-Svetogorsk -rajanylityspaikan kuljetustonnit ovat kuitenkin laskeneet viime vuosina.

Stora Enson maapalvelujen johtaja Timo Hatva: Hatva.pdf

Stora Enson maapalvelujen johtaja Timo Hatva esitteli Stora Enson toimintaa ja kertoi, että Imatra-Svetogorsk rautatien rajanylityspaikan statuksen muuttaminen kansainväliseksi koetaan Stora Ensossa tärkeäksi ja tarpeelliseksi sekä raakapuun tuontiin että tuotekuljetusten vientiin liittyen.

Vuoksi-Talot Oy:n toimitusjohtaja Reijo Linnanen: Linnanen.pdf

Vuoksi-Talot Oy:n toimitusjohtaja Reijo Linnanen esitteli kiertotalouden mahdollisuuksia Imatra-Svetogorsk -rajanylityspaikan ympärillä.

Igor Leshchishin, FPC: Leschichin.pdf