EN RU

Elinkeinot

Päivitetty 15.12.2016          (Kuva sivun ylälaidassa: UPM-Kymmene Oyj)

Vuonna 2014 Etelä-Karjalassa oli 50 029 työpaikkaa, mikä oli 1 200 työpaikkaa vähemmän kuin vuonna 2013. Työpaikkojen määrä Etelä-Karjalassa laski jo kolmantena peräkkäisenä vuotena, vuonna 2013 vähenemä oli 632 ja vuonna  2012  519 työpaikkaa. Vuosina 2011 ja 2010 työpaikkojen lisäys oli 789 ja 726 työpaikkaa. Lamavuonna 2009 työpaikkoja katosi jopa 2 634.

Vuoden 2014 aikana työpaikkoja on tullut lisää ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalle (167 kpl, +8 %), rakentamiseen (42 kpl, +1 %), majoitus- ja ravitsemistoimintaan (36 kpl, +2 %) ja taiteen ja virkistyksen toimialalle (26 kpl, +3 %). Suurimmat työpaikkojen vähenemiset löytyvät teollisuudesta (-611 kpl, -7 %), kuljetus ja varastointi -toimialalta (-342 kpl, -11 %) ja terveys- ja sosiaalipalveluista (-304 kpl, -4 %).

Teollisuustuotannon bruttoarvo on ollut hienoisessa kasvussa viimeisinä tilastovuosina (+0,5 % v. 2013 ja +3,9 % v. 2014), kun jalostusarvo on pysynyt suurinpiirtein vuoden 2012 tasossa(+4,0 % v. 2013 ja -3,8 % v. 2014). Teollisuuden toimipaikkojen lukumäärä on pienentynyt vuoden 2014 aikana 19:llä (-2,8 %), ja henkilöstön määrä on vähentynyt 7,9 %.

1. Työpaikkajakauma toimialoittain v. 2013 ja 2014 (E-K)

2. Työpaikat toimialoittain ja seutukunnittain 2014 (ympyräkaavio)

3. Teollisuustuotanto alatoimialoittain 2014

4. Rakennustuotanto v. 2014 (& muutokset edellisistä vuosista)

5. Maatilojen lukumäärä v. 2010 – 2014

 

Lisää tilastoja Tilastokeskuksen avoimista tietokannoista: http://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/index.html