EN RU

Koulutus ja kulttuuri

Päivitetty 12.6.2017

Tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä kertoo yleisestä koulutustasosta alueella. Etelä-Karjalassa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin, vain Taipalsaari yltää yli maan keskiarvon.

Kirjasto edustaa peruspalvelua sivistyksen alueella. Kirjaston käyttöä ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut kertovat, että Etelä-Karjalassa lainauksien määrä on pienentynyt kolmen prosentin verran v. 2015 – 2016, vaikka lainattavaa löytyy koko maan keskiarvoa hieman enemmän. Väestömäärään suhteutetut kokoelmien hankinnat olivat myös aavistuksen koko maan keskiarvoa suuremmat. Etelä-Karjalan kirjastojen toimipisteiden määrä on säilynyt ennallaan vuonna 2016.

1. Tutkinnon suorittaneet 2015

2. Kirjastojen käyttö ja toiminta 2016