EN RU

Maakunnittainen vertailu

Väestönkehitys maakunnittain ja maakuntaprofiili

Päivitetty 13.4.2017     

Maakunnittaisessa vertailussa tarkastellaan Etelä-Karjalan väestönkehitystä suhteessa muihin maakuntiin. Väestönkehitys on ollut negatiivista, mutta ei kuitenkaan huonoimmasta päästä verrattuna kaikkiin maakuntiin.

Etelä-Karjalan maakuntaprofiilissa tarkastellaan, mikä osuus Etelä-Karjalalla on koko maasta eri tekijöiden valossa.

Maakuntien väestömäärät on esitetty havainnollisena ympyräkaaviona, josta selviää myös suhteelliset osuudet koko maan väestöstä.

1. Väestönkehitys ja nettomuutto maakunnissa (10 vuoden jakso)

2. Etelä-Karjalan profiili

 

(Kuva: Arto Hämäläinen)