EN RU

Aluetalous

Päivitetty 21.3.2018

Etelä-Karjalassa teollisuustuotannolla on vahvat perinteet. Maakunnan yrityskenttä koostuu pääasiassa prosessiteollisuuden suuryrityksistä ja mikro- ja pienyrityksistä. Teollisuuden merkitys alueen taloudelle on siis edelleen suuri ja toisaalta kasvuhakuisen pk-yritystoiminnan kulttuuri on alueella nuorta.

Rakennemuutos, pitkään jatkunut yleismaailmallinen talouden matalasuhdanne ja viennin heikentyminen ovat vaikuttaneet maakuntamme teollisuuteen. Vaikutukset näkyvät myös alueen BKT:n kehityksessä. Vuonna 2014 maakunnan BKT kasvoi edellisvuoteen nähden ja Etelä-Karjala sijoittuikin maakunnittaisessa vertailussa toiseksi heti Keski-Pohjanmaan jälkeen. Vuonna 2015 BKT:n kehitys edellisvuoteen verrattuna kääntyi negatiiviseksi; Etelä-Karjalan BKT:n muutos vuoden 2014 kiintein hinnoin oli n. – 5 %. Negatiivisen kehityksen taustalla voidaan nähdä alueen suurten työllistäjien toimintojen supistamiset ja lopettamiset. Vuonna 2015 Etelä-Karjalan BKT:n kehitys olikin maakunnista heikointa.

Vuoden 2016 BKT:n ennakkotietojen mukaan Etelä-Karjala sijoittuu edelleen heikoiten maakunnallisessa vertailussa. Vuonna 2017 taloudessa alkoi olla näkyvissä selkeästi positiivista virettä ja nähtäväksi jää, miten Etelä-Karjala pystyy kohentamaan sijoitustaan myöhemmissa BKT-tarkasteluissa.

BKT:n muutos (%) v. 2016 (ennakkotiedot) & 2015
BKT:n muutos (%) v. 2015 & 2014
BKT/ asukas v. 2015 & 2014

Kuntatalouden tilanne on Etelä-Karjalassa valtakunnan keskiarvoa parempi, vaikka kunnallisverotulot ovat maakunnassa olleet laskussa. Omavaraisuusaste on parin viime tarkasteluvuoden (2016 & 2015) aikana ollut hienoisessa kasvussa ja myös suhteellinen velkaantuneisuus on keskimäärin laskenut, kun koko maan osalta tunnusluvun arvo on ollut kasvussa.

Kuntatalouden lukuja maakunnasta v.2016

 


Lisätietoja: Päivi Kortelainen

Tilastolinkkejä:
Tilastokeskus/ StatFin: Aluetilinpito
Kuntaliitto/ Tilastostot ja julkaisut: Kuntatalouden tilastoja

 

(Kuva: Mikko Nikkinen)