EN RU

Väestö

Päivitetty 13.4.2018


Etelä-Karjalassa asui vuoden 2016 lopussa 130 506 henkeä. Vuoden aikana väkiluku pieneni 649 henkilöllä. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2017 lopussa maakunnan väkiluku painui ensimmäisen kerran alle 130 000:n – eteläkarjalaisia oli viime vuoden lopulla 129 895, missä on vähennystä vuoden 2016 tilanteeseen 611 henkilöä.

Maakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 2012 vuoteen 2016 jokaisena vuonna. Kaikkiaan Etelä-Karjalan väkiluku on vähentynyt viiden vuoden aikana 1,4 prosentilla (1849 henkilöllä). Kehityksen taustalla ovat luonnollinen väestön väheneminen, eli syntyvyyttä suurempi kuolleisuus, ja maakunnan kannalta negatiivinen muuttoliike. Väestönkehitys on negatiivista myös naapurimaakunnissa, eikä maakuntamme tässä suhteessa ole kaikkein heikoimmilla.

 

 

Väkiluku

Väestönmuutokset

Väestörakenne

Syntyvyys


Lisätietoja: Päivi Kortelainen, 040 6517 423.

Tilastolinkkejä:
Tilastokeskus/ StatFin: Väestö

 

(Kuva: Mikko Nikkinen)