EN RU

Väestö

Päivitetty 3.1.2018


Etelä-Karjalassa asui vuoden 2016 lopussa 130 506 henkeä. Vuoden aikana väkiluku pieneni 649 henkilöllä.

Maakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 2012 vuoteen 2016 jokaisena vuonna. Kaikkiaan Etelä-Karjalan väkiluku on vähentynyt viiden vuoden aikana 1,4 prosentilla (1849 henkilöllä). Kehityksen taustalla ovat luonnollinen väestön väheneminen, eli syntyvyyttä suurempi kuolleisuus, ja maakunnan kannalta negatiivinen muuttoliike. Väestönkehitys on negatiivista myös naapurimaakunnissa, eikä maakuntamme tässä suhteessa ole kaikkein heikoimmilla.

Väkiluku

Väestönmuutokset

Väestörakenne


Lisätietoja: Päivi Kortelainen

Tilastolinkkejä:
Tilastokeskus/ StatFin: Väestö