EN RU

Ympäristö

Päivitetty 24.8.2016      (sivun yläkuva: Arto Hämäläinen)

1. Kuntien pinta-alat ja arvokkaat pohjavesialueet 2015

2. Teollisuuden päästöt vesiin 2015 tehtaittain

3. Ilmansuojeluvelvollisten laitosten päästöt ilmaan 2015

Lisää ympäristöön liittyviä tilastoja löytyy Kaakkois-Suomen ekotehokkuusvertailusta Ecoregista.