Etelä-Karjala
EN RU

Henkilöstölle

Maakuntauudistuksessa tulevien maakuntien palvelukseen siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kunnista ja kuntayhtymistä sekä valtion aluehallinnosta  kaikkiaan n. 220 000 työntekijää. Sosiaali- ja terveydenhuolto, palo- ja pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maatalouslomitus, maaseutuhallinto sekä maakuntien liittojen tehtävät ja osa ELY-keskusten tehtävistä ja TE-toimistojen tehtävät tulevat maakunnan järjestettäviksi.  Etelä-Karjalassa tämä tarkoittaa yhteensä yli 5000 henkilön siirtymistä maakunnan palvelukseen.

Koko henkilöstöön sovelletaan jatkossa kunnallista viranhaltija- sekä työ- ja virkaehtosopimuslainsäädäntöä, jonka soveltamisalaa laajennetaan siten, että se koskee myös maakuntien henkilöstöä. KT Kuntatyönantajat toimii jatkossa myös maakuntien työnantajaedustajana. Työnantajajärjestön nimi muutetaan muotoon Kunta- ja maakuntatyönantajat KT.

Maakunnat tulevat Kevan jäsenyhteisöiksi. Keva huolehtii maakuntien henkilöstön eläketurvasta. Maakuntien yhtiöt voivat valita, tulevatko ne kunnallisen eläkejärjestelmän ja kunnallisen ja maakunnallisen alan työehtosopimusten piiriin.

Henkilöstö mukana valmistelussa

Tulevien palvelussuhteiden ehtoihin liittyviä asioita on valmisteltu sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstön asemaa käsittelevissä ryhmissä valtion tasolla. Ryhmissä on ollut työnantajien ja työntekijäjärjestöjen edustus. Henkilöstön asemaa koskeva lainsäädäntö on vielä tarkistettava valinnanvapauslain ja maakunnan rakenteen valmistumisen myötä. Se tehdään virkamiestyönä valtiovarainministeriössä ja työtä ohjataan maakuntauudistuksen projektiryhmässä.

Henkilöstöä on ollut  mukana Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen suunnittelussa alusta alkaen. Kaikissa esivalmistelun työryhmissä on ollut henkilöstöedustus. Myös yhteistoiminta toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tutustu tarkemmin: 

Lisätietoa valtion henkilöstön osalta: