EN RU

Tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Karjalassa ESR-hanke

Hankkeen kohderyhmänä on Etelä-Karjalan maakuntakonserniin siirtyvä henkilöstö EKSOTE:sta, Lappeenrannan kaupungista (pelastustoimi, maataloushallinto, ympäristöterveydenhuolto), Imatran kaupungista (ympäristöterveydenhuolto), Parikkalan ja Savitaipaleen kunnista (lomituspalvelut), Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, Kaakkois-Suomen TE-toimistosta, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta (elintarvikevalvonta ja eläinten terveys ja hyvinvointitehtävät) ja Etelä-Karjalan liitosta.

Hankkeen tavoitteena on:
• Varmistaa Etelä-Karjalan maakuntaan siirtyvän henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista tilanteessa, johon liittyy merkittäviä toimintatapauudistuksia ja jossa useat eri organisaatiot ja työyhteisöt yhdistetään ja toisaalta hajautetaan järjestäjä-tuottajamalliin.
• Edesauttaa Etelä-Karjalan maakuntakonserniin kuuluvien liikelaitosten ja mahdollisten yhtiöiden asiakaslähtöisyyttä ja tuottavuutta.
• Antaa esimiehille ja henkilöstölle työkaluja kohdata muutoksia ja ylläpitää työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Hankkeessa toteutetaan
1. Etelä-Karjalan maakuntaan siirtyvien organisaatioiden esimiesten valmennusohjelma, joka antaa työkaluja ja valmiuksia muutoksen hallintaan, viestintään ja uusiin osaamisvaatimuksiin, jotka liittyvät esimerkiksi monituottajamalliin, kilpailuilla markkinoilla toimimiseen ja asiakaslähtöisyyteen. Henkilöstön osallistaminen on keskeinen osa esimiesten valmennusohjelmaa, jonka avulla henkilöstö osallistuu uuden toiminnan suunnitteluun ja jossa lisätään tietoa, osaamista ja ymmärrystä muuttuvasta toimintaympäristöstä ja toimintatavoista koko työyhteisössä. Osallistavilla menetelmillä varmistetaan, ettei valmennuksessa karttuva osaamispääoma jää vain esimiehille, vaan sitä kasvatetaan laajemmin työyhteisössä, millä on vaikutusta työn tuottavuuteen niin lyhyellä kuin pidemmälläkin aikavälillä.
2. Etelä-Karjalan maakuntaan siirtyvien organisaatioiden työntekijöille suunnattava työkiertomalli tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden tutustua oman alaa koskeviin tehtäviin toisessa siirtyvässä organisaatiossa tai saman alan yrityksessä/yhdistyksessä.
3. Kaikille työntekijöille suunnattavat maakuntamessut, asiantuntijaluennot ja muutostukivideo tarjoavat tietoa ja tutustumismahdollisuuksia Etelä-Karjalan maakunnan tehtäviin ja työntekijöihin sekä työkaluja muutoksen hallintaan.

Jos haluat lisätietoa hankkeesta, ota yhteyttä muutosvalmenta Piia Bräysyyn.

Muutosvalmentaja Tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Karjalassa-hankkeessa (16.10.2017-31.5.2019).
puh: +358 40 687 2618
e-mail: piia.braysy@ekarjala.fi