EN RU

Valmisteluryhmä – VATE

Etelä-Karjalan maakunnan valmistelutoimielin (VATE) aloitti epävirallinen valmistelutyön 12.6.2017. Hallituksen linjattua maakuntauudistuksen aikataulua uudelleen ( 5.7.2017)  VATE:n  toiminta jatkuu esivalmistelun VATE-projektina. Projektityö jatkuu siihen saakka kunnes maakuntauudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksytään keväällä 2018.  Sen jälkeen maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua johtaa taas väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). VATE-projektin valmisteluryhmä kokoontuu noin kahden viikon välein. Kokouksien muistiot laitetaan nettisivuille , kun ne on tarkastettu.

Kun valmistelutoimielimestä tulee virallinen juriidinen toimija, kokousviestintä noudattaa maakuntalain 136 §:ssä määrättäviä säännöksiä. Tarkastamaton kokouspöytäkirja lähetetään puheenjohtajan hyväksynnän jälkeen toimielimen jäsenille ja se tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Kokouksen pöytäkirjat ovat julkisia. Kun valmistelutoimielimen tehtävä virallistuu, tulevat sen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistavaksi www.ekarjala.fi –sivustolle.

14.12.2017 pöytäkirja 14.12.2017

30.11.2017 pöytäkirja 30.11.2017

23.11.2017 pöytäkirja 23.11.2017

16.11.2017 pöytäkirja 16.11.2017

09.11.2017 pöytäkirja 09.11.2017

02.11.2017 pöytäkirja 02.11.2017

26.10.2017 pöytäkirja 26.10.2017

12.10.2017  pöytäkirja 12.10.2017

21.9.2017  pöytäkirja 21.09.2017

7.9.2017 pöytäkirja 07.09.2017

24.8.2017  pöytäkirja 24.08.2017

10.8.2017  pöytäkirja 10.08.2017

29.6.2017 pöytäkirja 29.6.2017

14.6.2017  pöytäkirja 14.6.2017