EN RU

MAAKUNTAVAALIT 2018

Maakuntavaalit 2018

Ylintä päätösvaltaa Etelä-Karjalan maakunnassa tulee käyttämään vaaleilla valittu maakuntavaltuusto, johon valitaan 59 maakuntavaltuutettua. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään 28.10.2018.

Maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa 1.1.2019. Näissä vaaleissa valittujen maakuntavaltuustojen toimikausi kestää 31.5.2021 asti.

Valtuusto vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta. Se päättää mm. maakuntastrategiasta, maakunnan hallintosäännöstä sekä maakunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Maakuntavaltuusto asettaa maakuntahallituksen ja maakunnan muut toimielimet (myös liikelaitosten johtokunnat) sekä valitsee maakuntajohtajan. Maakuntahallituksen tehtävänä on johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maakuntajohtaja toimii maakuntahallituksen alaisena.

Sinä 18 vuotta täyttänyt äännioikeutettu asukas päätät jo ensi lokakuussa, kuka päättää Etelä-Karjalassa maakunnan suurista linjoista, työvoimatoimista, ympäristöasioista, sosiaali- ja terveyspalveluista, kaavoituksesta, liikenneinfrasta ja maaseudun kehittämisestä. Etelä-Karjalaa koskevat päätökset, joita ennen tekivät mm. kuntayhtymien ja valtion aluetoimistot, siirtyvät nyt suoraan maakuntamme asukkaiden valitsemille päättäjille.

Voit vaikuttaa Etelä-Karjalan maakunnan päätöksentekoon äänestämällä maakuntavaalissa 28.10.2018.

Maakuntavaaleissa vaalipiirinä on maakunta. Ehdokkaat asetetaan koko maakunnan alueelle, äänestäjät äänestävät vain oman maakuntansa ehdokkaita ja tulos lasketaan maakuntakohtaisesti.

Maakuntavaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Suhteellinen vaalitapa tarkoittaa sitä, että puolue saa valittavaan toimielimeen, tässä tapauksessa maakuntavaltuustoon paikkoja samassa suhteessa kuin se saa ääniä vaaleissa. Jos puolue saa noin 20 % vaaleissa annetuista äänistä, se saa myös noin 20 % jaettavina olevista paikoista. Suhteellisuus toteutetaan maakuntavaaleissakin ns. d’Hondt’in menetelmällä, jota meillä käytetään jo eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa.

Maakuntavaalien aikataulu

KESÄ–HEINÄ–ELOKUU 2018

 • Heti lainsäädännön tultua voimaan: Vaalirahoituslain ja puoluelain mukainen ehdokkaiden ja puolueiden kampanja-aika alkaa.
 • Mahdollisimman pian lainsäädännön tultua voimaan: Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus asettaa maakuntavaalilautakunnan.
 • Kuntien on määrättävä yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat ja tallennettava niiden tiedot vaalitietojärjestelmään elokuun puolivälissä.
 • ”Hyvissä ajoin ennen vaaleja”: VRK:n ilmoitus ulkomaalaisille äänioikeutetuille heidän äänioikeudestaan.

SYYSKUU 2018

 • Eräiden kotikuntaa vailla olevien ulkomaalaisten ilmoittautuminen äänioikeusrekisteriin viimeistään 6.9.2018.
 • Äänioikeusrekisterin tietojen määräytymispäivä 7.9.2018. Äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 12.9.2018.
 • Maakuntavaalilautakunnan ilmoitus ehdokasasettelusta annetaan kuulutuksella viimeistään 10.9. Maakuntavaalilautakunnan ensimmäinen kokous (ml. kuulutus valittavien valtuutettujen lukumäärästä) viimeistään 10.9.2018.
 • 18.9. Ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä maakuntavaalilautakunnalle.
 • 27.9. Maakuntavaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun.

LOKAKUU 2018

 • 4.10. Ilmoituskorttien viimeinen postituspäivä äänioikeutetuille.
 • 17.–23.10. Ennakkoäänestys kotimaassa
 • 17.–20.10. Ennakkoäänestys ulkomailla

28.10.2018 VAALIPÄIVÄ

 • 31.10. Vaalien tulokset vahvistetaan