Etelä-Karjala
EN RU

KOHTI UUTTA MAAKUNTAA

Organisaatio

Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen valmistelu alkoi maaliskuussa 2016. Valmistelu etenee vaiheissa. Nyt menossa on esivalmistelun jatkoaika, joka jatkuu kevääseen 2018 saakka. Valmistelun tuloksena on yksi maakunnan hallinto, josta sote on merkittävin kokonaisuus. Tavoitteenamme on maakunta, jossa  palvelut ovat asukkaiden saatavilla ja vaikuttavia ja hallinto on tehokkaasti järjestetty

Esivalmistelun aikana uudistusta vietiin eteenpäin lukuisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa. Kesäkuussa 2017 maakunnan muodostavat organisaatiot nimesivät valmistelutoimielimen (VATE) maakuntauudistusta ohjaavan lakiesityksen mukaisesti. Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe jatkuu kevääseen 2018 saakka: hallitus päätti 5.7.2017, että lainsäädäntöpaketin käsittely siirtyy toukokuulle 2018 kun valinnanvapauslainsäädäntöä on tarkennettu perustuslakivaliokunnan edellyttämiltä osin.

Valmistelu Etelä-Karjalassa jatkuu tavoitteen mukaisesti kuvan mukaisessa järjestyksessä.

Valmistelutoimielin VATE jatkaa esivalmistelun jatkoajan loppuun (toukokuuhun 2018) projektiryhmänä.

Etelä-Karjalan liiton ja Eksoten hallitusten puheenjohtajista sekä maakunnan päätöksenteossa edustettuina olevien puolueiden edustajista koottu poliittinen ohjausryhmä käy linjauskeskustelua ja tekee läheistä yhteistyötä VATEn kanssa.

Juridisesti toimitaan maakunnan liiton alustalla eli maakuntauudistuksen valmistelu toteutetaan erillisenä projektina, johon maakunnan liitto ohjaa valtiolta tulleen rahoituksen. Muutosjohtaja toimii projektipäällikkönä. Tarvittavat päätökset tehdään yhteisten linjausten mukaisesti maakuntahallituksessa tai johtavien viranhaltijoiden toimesta liiton sääntöjen mukaisesti.

VATE-projektin koordinaatiotiimiin tulevat muutosjohtajan avuksi tiedottaja ja projektisihteeri. Paikat on tarkoitus täyttää ajalle 11/2017–12/2018. Lisäksi palkataan muutosvalmentaja, joka tukee esimiehiä ja henkilöstöä maakuntauudistukseen valmistautumisessa ajalla loppusyksystä 2017 kesään 2019.

Edellä kuvattu projektitiimi on hyvin kevyt. Muu uudistuksen valmistelun asiantuntijatyö järjestetty joustavasti maakuntan liikkeenluovutuksella siirtyvien asiantuntijoiden henkilöstöresursseja hyödyntäen. Nämä henkilöt on sovittu joko VATEn jäseniksi ja varajäseniksi tai VATEn asiantuntijoiksi.

Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvää palvelujen uudistamistyötä tehdään viidessä hallituksen kärkihankkeessa, joita Eksote toteuttaa Etelä-Karjalassa. Lisäksi Järjestö 2.0 -hankkeessa vahvistetaan järjestöjen asemaa ja osallisuutta maakunta- ja sote-uudistuksessa.