100visio – itsenäisyysjulistus uusiksi!

Juhlavuoden kunniaksi kutsutaan Suomen koululuokkia (yläkoulut, erityiskoulut, ammatilliset oppilaitokset ja lukiot) tekemään Suomelle uusi ”itsenäisyysjulistus” eli visio Suomen ja suomalaisten seuraavasta sadasta vuodesta. 100visio on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Vision pohjana voi olla aiempi sata vuotta sitten tehty itsenäisyysjulistus, tai liikkeelle voi lähteä uudella idealla. Tyyli on vapaa. Uusi visio voi olla muodoltaan tekstiä, liikkuvaa kuvaa, valokuvaa tai piirros, tai siinä voivat yhdistyä kaikki nämä. Pääasia on, että vision avulla tuodaan esille se, miten tai millaiseksi nuoret toivovat Suomen kehittyvän seuraavan sadan vuoden aikana.

Kaikki Suomen maakunnat ovat mukana Satakuntaliiton koordinoimassa hankkeessa, ja sitä viedään eteenpäin yhteistyössä eduskunnan kanssa. Etelä-Karjalan liitto toimittaa oman maakuntansa kouluille hankkeeseen liittyvää ohjeistusta jo vuoden 2016 puolella ja pyytää luokilta ilmoittautumiset hankkeeseen tammikuun loppuun mennessä. Etelä-Karjalan visioiden tulee olla valmiina huhtikuun alkuun 2017 mennessä, jotta niitä voidaan esitellä 6.4. järjestettävän Etelä-Karjalan lasten ja nuorten Suomi 100 -päivän tapahtumissa. Koulut valitsevat haluamallaan tavalla parhaan vision ja ilmoittavat valinnan Etelä-Karjalan liitolle.

Etelä-Karjalan eri kouluasteiden visioista maakunnallinen raati valitsee parhaat 5-10 ehdokasta. Nämä lähetetään toukokuussa 2017 Satakuntaliittoon, jossa lukuraati valitsee kesän aikana Suomen 20 parasta ehdotusta. Alkusyksystä 2017 valtakunnallinen raati (kirjailijoita, taiteilijoita sekä edustajia nuorisoliitoista, Suomi100 -hankkeesta, eduskunnasta ja alkuperäisen itsenäisyysjulistuksen allekirjoittaneista senaatinsuvuista) valitsee voittajan. Visio julkistetaan 15.11.2017 eduskunnassa Pikkuparlamentin ”Pärjäävätkö demokratiat maailmassa” seminaarissa, johon sisältyy voittajavision tehneiden nuorten puheenvuoro.

Visiot kootaan yhteiselle verkkosivustolle www.100visio.fi, joka on jo käytössä. Sivustolta löytyvät myös valtakunnalliset 100visio-yhteyshenkilöt.

Etelä-Karjalassa 100visio ulotetaan myös alakoululuokille. Kaikki ylä- ja alakouluissa syntyneet visiot toimitetaan Etelä-Karjalan liitolle, ja niitä hyödynnetään maakuntastrategia- ja maakuntaohjelmatyössä.

Lisätiedot: Virve Lindström, projektipäällikkö, Etelä-Karjalan liitto,
virve.lindstrom@ekarjala.fi, 040 823 4229