EN RU

Puun takaa

tulevaa kasvua

Puhdasta energiaa

Etelä-Karjalan maakunnan alueella käytetään runsaasti uusiutuvia energianlähteitä. Vuonna 2014 uusiutuvan energian osuus kaikesta energiankäytöstä oli 72 % (Itä-Suomen energiatilasto 2015).

Oheisella karttapohjalla on esitetty Etelä-Karjalan energiantuotanto. Teollisuuden osalta mukana ovat ne laitokset, jotka tuottavat suuren määrän energiaa myös yhdyskunnan käyttöön.
Tuotantolaitoksista on esitetty perustietona laitoksen teho sekä pääpolttoaine tai -aineet. Pääpolttoaineen lisäksi tuotannossa käytetään usein pieni määrä tukipolttoainetta.

Tämä karttapohjainen esitys on laadittu osana EAKR-rahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelmahanketta.

Uusiutuvan energian mallimaakunta (Linkki raportin nettilehteen)
Lappeenranta Greenreality http://greenreality.fi/