Logo 13 Etelä-Karjalan pienyrittäjät markkinoivat yhdessä

www.lahipalvelut.net on verkkosivusto, jonne kaikki Etelä-Karjalan alueen pienet yritykset ovat tervetulleita markkinoimaan toimintaansa. Palvelun tarkoituksena on olla yksi kanava, josta niin paikalliset kuin ohikulkijatkin löytävät tarvitsemansa palvelun. Tämän lisäksi sivustoa ja sivustolla olevien yritysten palveluita ja tuotteita markkinoidaan sosiaalisessa mediassa, lehdissä sekä muilla keinoin. Nettisivut pidetään aktiivisena myös lisäämällä sinne juttuja paikallisista yrittäjistä. Pyrkimyksenä on, että myös pienyritykset pystyvät olemaan esillä ilman liian suuria markkinointikustannuksia.

Palvelua pyritään tuomaan tunnetuksi vuoden 2016 aikana niin hyvin, että pienyrittäjät kokisivat siitä olevan heille todellista hyötyä. Vuonna 2017 palveluun osallistuneilta peritään pieni kynnysmaksu, joka suurelta osin siirtyy yhteismarkkinointikustannuksiin. Lähipalvelut.net-sivuston takaa löytyy paljon mielenkiintoisia, taitavia ja paikallisia palveluntarjoajia. Kun pienyrityksiä tulee sivustolle paljon, niitä pystytään markkinoimaan yhteiskustannuksin, jolloin kaikki saavat osansa huomiosta ja kenenkään ei tarvitse suoriutua yksin suurista markkinointikuluista. Yhdessä pyritään pitämään pienyritykset elinvoimaisina ja tarjoamaan asiakkaille paikallista laatua, puhdasta lähiruokaa sekä monipuolisia palveluita.