Logo 18 Liikennelaskentaa ja vuosikymmenien vaikuttamista Toijantien kunnostamiseksi

Taipalsaaren Vehkataipaleen asukkaiden viesti on vuosikymmeniä ollut selvä: mutkainen ja kapea, raskaan liikenteen rasittama Toijantie vaatii perusparannuksen. Viesti on viimein kuultu.

Toijantien parantamiseen ja päällystämiseen on osoitettu 1,1 miljoonaa euroa valtion korjausvelkaohjelmasta vuosille 2016–2018.

Vehkataipaleen asukkaat ovat olleet aktiivisia Toijantien kunnostamisen jouduttamiseksi. Kyläyhdistys ja kyläläiset ovat vuosikymmeniä toistuvasti kirjelmöineet tien liikenneturvallisuudesta kuntaan ja tieviranomaisille. Vuonna 2012 kyläläiset tekivät vuorokauden ympäri liikennelaskentaa. Tammikuussa tuloksena oli 359 ajoneuvoa/vrk. Liikennelaskenta toistettiin saman vuoden kesäkuussa, jolloin vuorokauden liikennemäärä oli 542 ajoneuvoa.

Tien huono kunto on kirvoittanut myös lehtien yleisöosastoille useita kirjoituksia, joissa tieosuutta on luonnehdittu muun muassa ”pyöräilijän pyykkilaudaksi”.

Toijansalmen silta valmistui vuonna 2004. Lähivuosina tienkin pitäisi tulla kuntoon. Asfaltoitu tieyhteys Vehkataipaleen ja Taipalsaaren välillä palvelee paitsi alueen asukkaita ja elinkeinotoimintaa, myös liikunta- ja virkistyskäyttöä Lappeenrannan alueella.

Kuva ylhäällä: Länsi-Saimaan Sanomat 13.1.2012