Logo 19 Ystäväperhetoiminta rikastuttaa opiskelijoiden ja paikallisten elämää

Kuva: Leena Hinkkanen

Kuva: Leena Hinkkanen

Suomalaiset eivät aina ole välttämättä kaikkein helpoimmin lähestyttäviä ihmisiä. Etelä-Karjalassa kansainvälisille opiskelijoille on tähän pulmaan keksitty oiva ratkaisu – ystäväperhetoiminta. Sen kautta eteläkarjalaiset perheet ja maakunnassa asuvat kansainväliset opiskelijat saavat hienon mahdollisuuden tehdä tuttavuutta toistensa kanssa. Ystäväperheenä voi toimia minkälainen perhe tahansa. Pääasia on, että perheellä riittää aitoa kiinnostusta ulkomaalaista opiskelijaa ja hänen kulttuuriaan kohtaan. Perheeltä ei odoteta mitään erityistä ohjelmaa tai uhrauksia, vaan pelkkä kahvittelu tai muu arkinen yhdessäolo ja tutustuminen ovat opiskelijalle sekä perheelle suuri elämys.

Ystäväopiskelijan voi saada Lappeenrannan teknillisen yliopiston tai Saimaan ammattikorkeakoulun Lappeenrannan tai Imatran toimipisteistä. Opiskelijat ovat iältään noin 19–29-vuotiaita ja tulevat pääosin Euroopasta, Aasiasta, Afrikasta, Venäjältä ja Etelä-Amerikasta. Toimintaa ylläpitävät yliopiston ja ammattikorkeakoulun ohella Lappeenrannan seurakuntayhtymän oppilaitostoiminta sekä Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö.

Kuva: Ulla Laine

Kuva: Ulla Laine

Kansainväliset opiskelijat arvostavat suuresti ystäväperhetoimintaa, sillä ilman sitä opiskelijoiden kontaktit paikallisiin ihmisiin jäisivät vähäisiksi. Kulttuurien sekä kielten vaihtokauppa rikastuttaa niin perheiden kuin opiskelijoiden elämää. Toiminnan kautta on solmittu pitkiä ystävyyssuhteita, ja entisiä ystäväopiskelijoita toimii jopa perheiden lasten tai lastenlasten kummeina. Ystäväperheet ovat kommentoineet toimintaa muun muassa seuraavasti: ”Ystävyys on ollut heti alusta alkaen lämmintä ja mutkatonta”, ”On ollut sellainen äidillinen olo, kun on voinut olla ratkomassa käytännön ongelmia”, ” Ystävyys on lisännyt kulttuurien tuntemusta”, ”Kaikkein eniten iloa minulle ovat tuottaneet keskustelut, joissa olemme verranneet kulttuurejamme, tapojamme ja arvojamme”. Toiminnan koetaan tuottavan iloa ja hyötyä molemminpuolisesti.

 

Kuva ylhäällä: Ystäväopiskelija opettelee karjalanpiirakoiden tekoa. Kuvaaja: Heidi Söderlund