Logo 22 Sampon yrittäjyyspolku saanut suuren suosion

Saimaan ammattiopisto Sampossa jo yli 100 opiskelijaa on valinnut yrittäjyyspolun. Sampon yrittäjyyspolulle on koottu yrittäjyyden perehdyttäviä, valmentavia ja syventäviä opintoja valittavaksi. Osa niistä toteutuu yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa.  Oppimisympäristö on vahvasti digitaalinen, mutta yhtä vahvasti yhteistoiminnallinen.  Osa opiskelusta ei ole aikaan ja paikkaan sidottua, mutta paljon tehdään ja opitaan yhdessä.

Yrittäjyyspolulla yrittäjyydestä kiinnostunut opiskelija voi kokeilla ja harjoitella yrittäjyyttä käytännössä ja suorittaa osan opinnoistaan kavereiden kanssa yhdessä perustamassaan NY-yrityksessä tai Sampon oppilaitososuuskunnassa. Tämän lisäksi hän voi suorittaa syventäviä verkko-opintoja yrittäjyyden osa-alueista yhdessä Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Opiskelijalla on mahdollisuus saada itselleen kokenut yrittäjä yrittäjämentoriksi, jolta hän saa käytännön vinkkejä ja ohjausta yrittäjyyteen. Opiskelija voi halutessaan liittyä Sampon ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteiseen yritysjalostamoon. Yritysjalostamossa opiskelija pohtii valmentavien opettajien ja monialaisen tiimin kanssa mahdollisuuksia ja tahtotilaa yrittäjäksi ryhtymiseen. Yritysjalostamossa häntä autetaan ja ohjataan oman oikean yrityksen perustamiseen liittyvissä toimissa.

Yrittäjyyspolku liittyy Saimaan ammattiopisto Sampon opiskelijoiden yrittäjyyskoulutuksen uudistukseen. Sampossa on käynnistynyt Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta-nimiset ESR- ja EAKR-hankkeet. Rahoitusta ovat myöntäneet Hämeen ELY-keskus, Etelä-Karjalan Liitto ja Otsakorven säätiö.

 

Yrittäjyyspolku Sampossa:  http://edusampo.fi/koulutukset/nuorten_koulutus/osaamisen_polkuja/yrittajyyspolku