Logo 41 Piristäjät tuovat iloa ja virkistystä Lappeenrannassa ja Imatralla!

Suomen Punaisen Ristin Lappeenrannan osasto on aloittanut vuoden 2014 alussa ystävätoiminnan uutena muotona piristäjätoiminnan. Yhteistyökumppaneina ovat olleet alusta saakka erittäin ansiokkaasti kaupungin kulttuuritoimen laitokset: kirjasto, museot, orkesteri ja teatteri. Yhteistyötä on tehty koko vuoden ajan myös Lappeenrannan Palvelukeskussäätiön, Eksoten, Elokuva Luotolan, Kehruuhuoneen, Toivokodin, SaiPan ja Rakuunasoittokunnan kanssa.

Suomen Punaisen Ristin Imatran osasto on aloittanut piristäjätoiminnan vuoden 2015 alussa Lappeenrannan piristäjäpalvelun avustuksella. Yhteistyökumppaneina ovat olleet alusta saakka Imatrallakin erittäin ansiokkaasti kaupungin kulttuuri-ja liikuntatoimi, Imatran palvelutaloyhdistys, Imatran Eksote/Isoapu, luterilainen ja ortodoksiseurakunta.

Piristäjien tavoite on tuottaa iloa ja onnea vanhemmille ihmisille, jotka asuvat kotonaan tai laitoksissa. Avustamme heitä saamaan kulttuurista iloa ja hyvinvointia. Yhteistoiminta on laajentunut jo kehitysvammaistenkin piristämiseen. Kaikenlaisen kulttuurinhan on todettu parantavan elämän laatua ja hyvinvointia.  ”Sillä jokainen joka apua saa sitä joskus myös antaa!” Tää on Pave Maijasen laulusta -Pidä huolta! Paven laulu sopii hyvin kuvaamaan piristäjän roolia hyväntekijänä.

Piristäjäpalvelun suurena haasteena on saada yksinäisiä kotona asuvia vanhuksia pyytämään piristäjien apua ja tukea päästäkseen nauttimaan kulttuurista tai liikunnasta. Erittäin suuri haaste on myös saada piristäjiä antamaan apuaan kaupungin ulkopuolella maaseudulla asuville yksinäisille vanhuksille. Tässä omaisten tuki ja apu ovat erittäin tärkeitä! Pitäkäämme yhdessä huoli vanhuksistamme ja kehitysvammaisistamme!

Lisätietoa SPR:n Lappeenrannan ja Imatran osastojen piristäjäpalveluista löytyy molempien nettisivuilta.

 

Kuvat: UIT kävi esittämässä lauluja Toivokodissa 12.07.2016. Paikalla oli 60 ”piristettävää”.