Logo 45 Metkat-viikot puhuvat lapsilähtöisen kulttuurin puolesta

Lasten ja nuorten kulttuuriviikot 11.–27.11.2016 on laajan yhteistyöverkoston voimin rakennettu maakunnallinen tapahtuma, jossa lapset ja nuoret ovat yleisönä, osallistujina ja esiintyjinä. Lastenkulttuuriviikkojen tavoitteena on edistää taide- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja lasten kulttuuristen oikeuksien toteutumista.

Metkat-viikot puhuvat lapsilähtöisen kulttuurin puolesta ja osoittavat, kuinka monipuolista, mielenkiintoista ja taiteellisesti korkeatasoista lastenkulttuuri on. Teemaviikot nostavat huomion keskipisteeksi lasten ja nuorten kulttuurin, sen tärkeän kohderyhmän ja paikalliset tekijät.

Tapahtumatiedot: tapahtumat.ekarjala.fi ja  lastenmetku.fi  -sivuilta.

Metkat-viikoilla vietetään kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää 20. marraskuuta. Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus ja se hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Suomessa sopimus allekirjoitettiin vuonna 1991 ja on ollut voimassa laintasoisena siitä lähtien. Tänä vuonna YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttääkin Suomessa 25 vuotta. Juhlavuoden 2016 teemana on yhdenvertaisuus. Sisäministeriö suosittaa liputusta Lapsen oikeuksien päivänä.