Logo 46 Ainaskii sata lyhtyä – Iloa ja valoa keskelle pimeää marraskuuta

Imatran Työväenopiston Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilaat ja opettajat valmistivat yhdessä valoinstallaation juhlistamaan Lapsen oikeuksien päivää 20.11.2016. Teos on rakenteeltaan kaksiosainen, ja se on sijoitettu Imatran Kulttuuritalo Virran sisä- ja ulkotilaan. Valoinstallaatiolla tuodaan kaikille imatralaisille iloa ja valoa keskelle pimeää marraskuuta. Valoteoksellaan lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilaat osallistuivat Imatran Taideviikkoon ja tulivat huomioiduksi kuvataiteen tekijöinä.

Rakentamalla valoinstallaation julkiseen tilaan lapset ja nuoret saivat aktiivisen roolin oman ympäristönsä viihtyvyyden lisääjinä. Valoteosta luodessaan kuvataidekoulun oppilaat muodostivat elävän tunnesiteen omaan lähiympäristöönsä.

Valoinstallaatio esitellään myös Etelä-Karjalan Liiton kulttuurityöryhmän Valoa-teemaisessa työkokouksessa 22.11. Tavoitteena on lisätä oppilaiden kiinnostusta omaa ympäristöä kohtaan. Julkiset esittäytymiset tekevät kuvataiteen perusopetuksen näkyväksi. Ne antavat myös oppilaille palautetta siitä, että heidän kykyihinsä uskotaan.

Valoinstallaation rakentaminen on ollut mukaansatempaavaa ja haasteellista. Ilman riskinottoa ja epävarmuuden sietämistä lopullista muotoa ei olisi syntynyt. Valoinstallaation rakentaminen on hyvä osoitus siitä, miten kuvataiteen perusopetuksessa opiskelu aktivoi oppilaita yhteistoimintaan. Samalla he oivaltavat, miten upeaa on oppia uutta.

Kuvat: Maija-Liisa Hallikainen