Logo 54 Tekstiileille uusi elämä ja työnhakijoille työtehtäviä

PARTEX-paja on IntoPajat ry:n ja TyönVuoksi ry:n yhteinen poistotekstiilien vastaanottoa, käsittelyä ja edelleen toimittamista tekevä työpaja. Työpajan perustehtävänä on tarjota laadukkaita valmennuspalveluita ja monimuotoisia uuden oppimista edistäviä työtehtäviä Imatran seudun työttömille työnhakijoille ja siten edistää heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

PARTEX-pajan poistotekstiilikierrätyksen tehtävänä on tekstiilien elinkaaren pidentäminen EU:n jätehierarkian mukaisesti. Tekstiiliä otetaan vastaan yksittäisiltä kuluttajilta, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Pyrkimyksenä on kierrättää tekstiilit alkuperäisessä muodossaan kuluttajilla mahdollisimman pitkään. Tämän jälkeen tekstiileistä voidaan hyödyntää osia omaan uudistuotantoon ja uudistuotteita valmistavien yritysten tarpeisiin sekä materiaalipankin kautta mm. kerhojen, koulujen ja oppilaitosten käyttöön. Viimeisenä toimenpiteenä tekstiilit murskataan ja toimitetaan jatkojalostettavaksi komposiittimateriaalien raaka-aineeksi. Tavoitteena toiminnassa on poltettavan tekstiilijätteen syntymisen vähentäminen.

PARTEX-paja toimii osana eteläkarjalaista poistotekstiilialan innovaatioketjua. Tavoitteena on osaltaan tukea yrityksiä poistotekstiilien hyödyntämisessä sekä mahdollistaa uusien yritysten syntyminen poistotekstiilikierrätyksen ympärille. Partex-pajan käynnistämiseen ja toiminnan juurruttamiseen tarvittava rahoitus tulee kolmesta erillisestä hankkeesta. Partex-pajan ESR-hankkeen rahoittajina ovat Hämeen ELY-keskus ja Eksote. Hanke keskittyy asiakastyöhön ja valmennuksen laadun kehittämiseen, osatoteuttajana hankkeessa on myös Saimaan ammattikorkeakoulu Saimia. Euroopan investointirahaston EAKR-rahoitteisten Partex invest 1 ja 2 hankkeiden rahoittajina toimivat Etelä-Karjalan liitto ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö. Investointihankkeilla mahdollistetaan toiminnan vaatimat kone- ja laiteinvestoinnit sekä asiantuntijaresurssit tekstiilien käsittelyyn ja kumppanuuksiin liittyviin prosesseihin.