Logo 55 Eteläiselle Saimaalle valmistellaan UNESCO Geoparkia

Geopark on rajattu alue, jolla on erityistä geologista arvoa kuten merkittäviä geologisia maisemia, nähtävyyksiä ja käyntikohteita. Alueella voi olla myös arkeologisesti, ekologisesti, historiallisesti tai kulttuurisesti tärkeitä kohteita ja arvoja. Geoparkin keskeisenä tavoitteena on kehittää aluetta ja paikallistaloutta kestävän, geologiaa esiin tuovan luontomatkailun avulla. Geopark ei ole kokoelma yksittäisiä nähtävyyksiä vaan paikallista aktiivista yhteistyötä koko Geopark-alueen eteenpäin viemiseksi. Geoparkia varten ei tarvita lisäsuojelua sillä se ei ole suojeluohjelma.

Saimaan vesistölabyrintti harjusaarineen ja linnamaisine kallioineen on äärettömän pitkän kehityksen tulos. Kuvassa Yöveden Haukkavuori. Kuva Arto Hämäläinen.

Eteläisen Saimaan ranta-alueen kaupungit ja kunnat; Imatra, Juva, Lappeenranta, Mikkeli, Puumala, Ruokolahti, Savitaipale, Sulkava ja Taipalsaari ovat perustaneet Saimaa Geopark yhdistyksen, jonka tarkoituksena on kehittää aluetta geomatkailun kautta ja hakea alueelle UNESCO Global Geopark-status. Hakuprosessi kestää noin kaksi vuotta. Geoparkit toimivat maailmanlaajuisena yhteistyöverkostona. Suomen toistaiseksi ainoa Geopark sijaitsee Rokualla, Euroopassa Geoparkeja on jo lähes seitsemänkymmentä ja muualla maailmassa yli sata. Jokainen Geopark pääsee UNESCOn kautta suoraan mukaan kansainväliseen näkyvyyteen ja yhteistyöhön. UNESCO-jäsenyyttä hakevan Geopark-ehdokkaan tulee toimia verkoston kriteerien mukaan vähintään vuosi ennen jäsenhakemuksen jättämistä. Geoparkien toiminta arvioidaan neljän vuoden välein laadun ylläpitämiseksi ja UNESCO Geopark-statuksen voi myös menettää.

Jokaisella Geoparkilla tulee olla oma tarina. Eteläisellä Saimaalla se on Saimaan järviluonnon kehityskertomus. Eteläiselle Saimaalle valmisteilla olevan Geoparkin avulla halutaan vaalia alueen geologia-, luonto- ja kulttuuriarvoja, kehittää paikallistaloutta geomatkailun avulla, nostaa alueen tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti, vahvistaa alueen omaa identiteettiä ja säilyttää ympäristön arvot tuleville sukupolville.

 

 

Minna Kähtävä-Marttinen

 

Yhteystiedot

Saimaa Geopark yhdistys
saimaageoparkproject@imatra.fi

 

Lisätietoja:

Saimaa Geopark-valmistelu: www.saimaageoparkproject.fi
Rokua UNESCO Global Geopark: http://www.rokuageopark.fi/
European Geoparks network: http://www.europeangeoparks.org/
Global Geoparks network: http://globalgeoparksnetwork.org/
UNESCO Global Geoparks: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/

 

Kuva ylhäällä: Eteläinen Saimaa on kansainvälisesti merkittävä geokohde. Kuva Arto Hämäläinen.