Logo 61 Latukyltit paikoilleen yhteistyön voimin

Lappeenrannan Rotaryklubi on kunnostanut 70-vuotisjuhlansa kunniaksi yhdessä kaupungin liikuntatoimen kanssa kaupungin latuverkon opastusjärjestelmän. Projektin suunnittelu alkoi keväällä 2015, kun kaupungin nuoriso- ja liikuntalautakunta oli hyväksynyt rotarien ja liikuntatoimen yhteistyösopimuksen. Hanke kestää kolme vuotta. Aloite hankkeeseen tuli rotareilta.

Kunnostus käsittää

  • latuverkon latukartan päivittämisen ja opastussuunnitelman laatimisen
  • opastekylttien suunnittelun ja valmistuksen
  • opasteiden maastoon asennuksen
  • opasteiden keräämisen maastosta keväällä
  • opasteiden kunnostamisen seuraavaa hiihtokautta varten

Opastussuunnitelma tuottaa uuden latukartan, johon päivitetään tarkka kuvaus latuverkostosta ja välimatkatiedoista. Latukartta viedään kaupungin verkkosivuille digitaalisessa vektorimuodossa, missä se on myös asukkaiden printattavissa.


Opastussuunnitelma
sisältää opasteiden positiot maastossa ja opastettavat kohteet: mihin, minkä sisältöisiä ja minkä näköisiä opasteita sijoitetaan. Liikuntatoimi hyväksyy opastussuunnitelman.
Klubi laatii kylttisuunnitelmat, jotka sisältävät työpiirroksen jokaisesta kyltistä, joita tulee n. 200 kpl. Klubin jäsenet valmistavat itse vaneriset kyltit kylttisuunnitelmien pohjalta kaupungin liikuntatoimen laitteilla, liikuntatoimen kouluttamina ja valvonnassa. Jokaiseen kylttiin tulee Rotary-logo.

Kyltit kuljetetaan ja asennetaan paikoilleen suunnitelman mukaisesti hiihtokauden alussa, tarvittaessa hiihtokauden aikana täydentäen.

Lappeenrannassa on hiihtolatuja n. 350 km, ja projektin arvioidaan kestävän kolme vuotta. Ensimmäiset kyltit asennetiin maastoon talvella 2015–16. Projekti on laajennettu käsittämään Joutsenon latuverkoston kaudella 2016–17.

Lappeenrannan liikuntatoimi vastaa projektin materiaalikuluista lukuun ottamatta Rotary-logoja, jotka rotarit kustantavat.  Projektiin ottavat osaa kaikki klubin aktiivijäsenet; työmäärä vuosina 2015–2016 on ollut 320 tuntia. Projektin vastuuhenkilöinä ovat klubissa Mikko Heikkilä (projektinjohto ja suunnittelu), Jorma Lehtonen (kylttien valmistus), Kari Veijalainen (kylttien maastoasennukset) ja Lappeenrannan kaupungin yhteyshenkilönä liikuntapaikkavastaava Tommi Nakari.